Čakrové farebné sviečky

Čakrové farebné sviečky

Aplikácia farebných čakrových sviečok je starodávna alternatívna liečebná (preventívna) metóda.  Farebné čakrové sviečky (tiež z dielne firmy Gizely Halászovej) sú väčšie ako ušné sviečky, sa skladajú z bavlnenej látky, ktorá je zmotaná do valcového tvaru.

Tieto sviečky sú v princípe telové sviečky, ale s konkrétnou farbou zameranou na jednotlivé farebné vyžarovanie čakier – od prvej po siedmu. Sú to farby sviečok:

  • prvá čakra – červená,
  • druhá čakra – oranžová,
  • tretia čakra – žltá,
  • štvrtá čakra – tmavo zelená,
  • piata čakra – svetlo modrá,
  • šiesta čakra – indigovo modrá a
  • siedma čakra – fialová.

Prvou čakrou je Muladhara, ktorá je tiež nazývaná čakrou koreňa alebo základnou čakrou. Nachádza sa medzi análom a pohlavnými orgánmi. Je spojená s kostrčou a otvára sa smerom cakrove-farebne-sviecky-1811_jpg_290x600_q85dole. Aktívna čakra svietiohnivo červeno. Prvá čakra je priradená elementuZeme a zmyslová funkcia čuch. Základná čakra spojuje človeka s fyzickým svetom. Mení kozmické energie na telesnú, pozemskú rovinu. Zároveň prúdi prvou čakrou energia Zeme do celého systému energií. Cez túto čakru máme kontakt s “duchom Matky Zeme”, zažívame jej silu, lásku a trpezlivosť. Do pôsobnosti prvej čakry patria všetky základné individuálne aj všeobecné požiadavky života ako takého pre prežitie na tejto planéte. Ak je táto čakra otvorená, potom medzi jej “dary” patrí pozitívne “áno” ku životu na Zemi, k fyzickej existencii a pripravenosť pôsobiť v harmónii so silami Zeme a učiť sa od nich. Do oblasti pôsobenia prvej čakry patrí tiež budovanie existencie, materiálne zabezpečenie a zachovanie vlastného druhu založením rodiny, rovnako ako sexualita – telesná funkcia a prostriedok ku plodeniu detí. Prvá čakra tvorí životne dôležitý základ a prameň vitálnej sily pre vyššie čakry. Tadiaľ sme napojení na nevyčerpateľný zdroj energie kundalini a tu tiež začínajú tri hlavné kanály energie – Sušumna, Ida a Pingala. Prvá – základná čakra je centrom nášho obehového systému energií. Tiež je sídlom kolektívneho podvedomia. Prvá čakra by mala byť v rovnováhe s čakrou siedmou, aby sme si udržali svoju vnútornú stabilitu. Doplňujúce informácie ku prvej čakre: žľaza – nadobličky; hormón – adrenalín; drahokamy – achát, hematit, krvavý jaspis, granát, červený koral, rubín, heliotrop, tigrie oko, rodochrozit, karneol; aróma terapia – céder, klinčeky. Aplikácia čakrovej sviečky: liečená osoba leži na bruchu, zapálenú sviečku umiestnime ku kostrčovému stavcu. Táto aplikácia je vhodná na odstránenie bolesti v podbrušku, zlatej žily a kŕčových žíl.

Druhá čakra sa vo východných náukách nazývaSvadhisthana. Môžeme ju však tiež nazývať čakrou sakrálnou. Nachádza sa nad pohlavnými orgánmi a je spojená s krížovou kosťou a otvára sa smerom dopredu. Farba druhej čakry je oranžová (jasno oranžová) a je jej priradený element voda. Zmyslová funkcia pre druhú čakru je chuť. Druhá čakra je centrom pôvodných, nefiltrovaných emócií, sexuálnej energie a tvorivých síl. Prostredníctvom tejto čakry máme prístup ku oplodňujúcim a ústretovým energiám, ktoré prenikajú celou prírodou. Táto čakra je často považovaná za sídlo Šakti – ženského aspektu Boha, vo forme tvoriacej rodiacej sily. Rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje druhá čakra medziľudské vzťahy, obzvlášť ku druhému pohlaviu. Do jej pôsobnosti patria rozmanité hry erotiky, rovnako ako vzdávanie sa ohraničeného ega a zážitok väčšej jednoty v sexuálnom spojení. Doplňujúce informácie ku druhej čakre: žľazy – vaječníky, prostata, u žien aj regulácia cyklu; hormóny – estrogén, testosterón; drahokamy – karneol, oranžový jaspis, adulár, ortoklas, citrín, rutil, zlatý topás; aróma terapia – santal. Aplikácia čakrovej sviečky: liečená osoba leží na chrbáte, sviečka sa aplikuje cca 10 cm pod pupkom. Táto aplikácia je vhodná na liečenie vaječníkov, prostaty, ale aj na liečenie frigidity a impotencie.

Treťou čakrou je Manipura, čakra solar – plexu. Táto čakra sa nachádza približne dva prsty nad pupkom a otvára sa smerom dopredu. Farba tretej čakry je žltá až zlatožltá. Element tretej čakry je oheň a zmyslová funkcia zrak. Základným princípom tretej čakry je vytváranie bytia. Je centrom, ktorým prijímame slnečnú energiu a ktorá okrem iného vyživuje éterické vibračné pole a tým dodáva vitalitu aj telu fyzickému. Treťou čakrou vstupujeme do aktívneho vzťahu ku ostatným ľuďom a ku svetským veciam. Je to oblasť, z ktorej vychádza z nášho tela emočná energie. Odtiaľ sú riadené naše medziľudské vzťahy, sympatie a antipatie, rovnako ako schopnosť trvalých citových väzieb. Pre človeka je tretia čakra sídlom osobnosti. Je miestom, kde nachádza svoju spoločenskú identifikáciu a hľadá jej potvrdenie svojou silou, vôľou ku výkonu, snahou pomôcť alebo aj prispôsobiť sa spoločenským normám. Dôležitou úlohou tretej čakry je očisťovať tendencie a želania dvoch spodných čakier, vedome riadiť a využívať ich tvorivé energie, manifestovať duchovnú kvalitu vyšších čakier v materiálnom svete a dosahovať tak na všetkých úrovniach čo najväčšie naplnenie v živote. Čakra je v priamom spojení s astrálnym vibračným polom, nazývanom polom “želania” alebo “žiadosti”. Keď je naše tretia čakra otvorená, cítime sa sviežo, radostne a vnútorne naplnený. Oproti tomu ak je táto čakra zablokovaná alebo narušená, je naša nálada nevyrovnaná a pochmúrna. Čakrou vnímame tiež priamo vibrácie ostatných ľudí a zodpovedajúcim spôsobom na ne aj reagujeme. Počas konfrontácie s negatívnymi vibráciami, cítime v mieste tretej čakry hroziace nebezpečenstvo – čakra sa stiahne, čo je jej prechodný obranný mechanizmus. Nestáva sa to však v prípade, že svetlo v nás je tak silné, že svojim vyžarovaním vytvára okolo nášho tela „ochranný“ obal. Doplňujúce informácie ku tretej čakre: hormóny – inzulín, žlč; drahokamy – tigrie oko, jantár, topás, citrín, ruženín, avanturín, malachit; aróma terapia – levanduľa, rozmarín. Aplikácia čakrovej sviečky: liečená osoba leži na chrbáte, sviečku vložíme do pupka, harmonizuje sa imunitný a nervový systém.

Štvrtá čakra – Anaháta, tiež nazývaná čakra srdca alebo srdcové centrum. Je uprostred pŕs vo výške srdca. Otvára sa smerom dopredu. Farba energie čakry je zelená, tiež ružová a zlatá. Ako element jej bol priradený vzduch a zmyslová funkcia hmat. Symbolom štvrtej čakry je lotos s dvanástimi okvetnými lístkami. Základným princípom srdcovej čakry je odovzdanosť. Čakra srdca vytvára stred systému čakier. V nej sa spájajú tri spodné fyzicko – emočné centrá, s troma hornými – duchovnými. Úloha srdcového centra je zjednocovanie cez lásku. Každá túžba po vrúcnom kontakte, po splynutí, harmónii a láske sa prejavuje prostredníctvom čakry srdce. Tieto prejavy sú zreteľné aj v opačnom prípade – smútok, bolesť, strach z odlúčenia, zo straty lásky a pod. Vo svojej očistenej a dokonale otvorenej forme je čakra srdce centrom skutočnej ničím nepodmienenej lásky – lásky, ktorá je tu len kvôli sebe samej, ktorú nie je možné “mať” alebo “stratiť”. V spojení s hornými čakrami sa stáva táto láska Bhakti, t.zn. láskou božou. Každým záporom vytvárame oddelenosť a negativitu. Pozitívne láskyplné “áno” naproti tomu vytvára vibrácie, v ktorých sa negatívne formy prejavu a negatívne pocity nemôžu udržať a miznú (ak trpíme nejakou bolesťou alebo chorobou, môžeme pozorovať, že láskyplnou pozornosťou ku chorému orgánu alebo časti tela sa môže uzdravenie významne zrýchliť, vyskúšajte si to niekedy). Otvorená čakra srdca má na ostatných spontánny uzdravujúci účinok (pri vedomom uzdravovaní spolu pôsobí aj čakra čela). Srdečná čakra je často nazývaná aj bránou do duše, pretože nie je len sídlom najhlbších pocitov lásky. Pomocou nej sa môžeme spojiť s univerzálnou časťou našej duše. Doplňujúce informácie ku štvrtej čakre: hormón – thymohormon; drahokamy – ružový kremeň, zelený turmalín, kuncit, smaragd, nefrit, jadeit, aventurín, ruženín, smaragd, sugilit; aróma terapia – ružový olej.Aplikácia čakrovej sviečky: Liečená osoba leži na chrbáte, sviečku aplikujeme na prsnú kosť. Aplikácia je zameraná na duševné liečenie vo vzťahu k láske, ale dajú sa odbúravať aj príznaky astmy a alergie.

Piatou je čakra krčná, nazývaná Višuddhi a hovorí sa jej aj komunikačné centrum. Táto čakra sa nachádza medzi krčnou jamkou a ohryzkom. Je spojená s krčnou chrbticou a otvára sa smerom dopredu. Farba piatej čakry je svetlo modrá, tiež strieborná a zelenkavo modrá. Element tejto čakry je éter a zmyslová funkciasluch. Základným princípom piatej čakry je rezonancia s bytím. V krčnej čakre sa nachádza centrum ľudských vyjadrovacích schopností, komunikácie a inšpirácie. Je spojené s menšou vedľajšou čakrou tyla, ktorá má sídlo v väze a otvára sa dozadu. Tieto dve čakry bývajú niekedy považované za jedinú, pretože sú svojimi funkciami úzko späté. Piata čakra vytvára veľmi dôležité spojení spodných čakier s čakrami hlavy. Slúži ako most medzi naším myslením a cítením, medzi našimi impulzmi a reakciami na ne. Prepája zároveň obsahy všetkých čakier s vonkajším svetom. Cez krčnú čakru vyjadrujeme všetko, čo v nás žije – smiech, plač, pocity radosti a lásky, rovnako ako strachu a zlosti, naše úmysly, želania, myšlienky a názory, naše vnímanie vnútorného sveta. Priradený element čakry – éter je tiež nositeľom zvuku, hovoreného slova. Je to sprostredkovateľ informácií na všetkých úrovniach. Éter je ponímaný ako priestor Akáša, v ktorom “hustejšie” elementy rozvíjajú svoju pôsobnosť. Najhlbšie poznanie nám bude umožnené len vtedy, keď budeme otvorení ako nekonečný priestor, ktorého svetlo modrá farba je farbou krčnej čakry. Doplňujúce informácie ku piatej čakre: drahokamy – akvamarín, tyrkys, chalcedón, opál, lazurit, modro vrstvený achát; aróma terapia – šalvia, eukalyptus. Aplikácia čakrovej sviečky: Liečená osoba leži na chrbáte, sviečku aplikujeme v priehlbinke pod krkom. Modrá farba pôsobí ukľudňujúco na sympatický nervový systém, pomáha pri liečení uší, priedušiek a znižuje teplotu.

Šiesta čakra – Adžňa, čakra čela, nazývaná tretie oko,oko múdrosti, vnútorné oko alebo príkazová čakra“. Tretie oko je umiestnené uprostred čela, jeden prst nad koreňom nosa. Otvára sa dopredu. Farba čakry jeindigovo modrá, tiež žltá a fialová. Tieto farby ukazujú na jej rozdielne funkcie na rôznych úrovniach vedomia. Racionálne alebo intelektuálne myslenie môže spôsobiťžlté žiarenie. Jasná, tmavo modrá farba poukazuje na intuíciu a ucelenosť poznávacieho procesu. Nadzmyslové vnímanie sa prejavuje fialovým farebným tónom. V tejto čakre sú “obsiahnuté” všetky zmyslové funkcie a tiež nadzmyslové vnímania. Symbolom čakry tretieho oka je lotos s 96 okvetnými lístkami. Základným princípom šiestej čakry je poznanie bytia. Šiesta čakra je sídlom vyšších duchovných síl, intelektuálnych schopností rozlišovania, pamäte a vôle, na telesnej úrovni najvyššie riadiace centrum centrálneho nervového systému. Šiesta čakra je sídlom všetkých uvedomovacích procesov – schopnosť ku prejaveniu, až po materializáciu alebo dematerializáciu. Môžeme tak vytvárať nové reality a staré rušiť. Obvykle však prebieha tento proces automaticky, bez našej vedomej súčinnosti. Väčšina myšlienok, ktoré určujú náš život, je ovládaná našimi zafixovanými emočnými reakciami a je programovaná našimi aj cudzími úsudkami a predsudkami. Vývojom nášho vedomia a postupným otváraním šiestej čakry môžeme tento proces stále viac vedome ovládať. Sila našej predstavivosti vytvára energiu ku naplneniu určitej myšlienky alebo želania. V spojení s otvorenou čakrou srdce môžeme vysielať liečivé energie a uzdravovať na diaľku. Doplňujúce informácie ku šiestej čakre: žľaza – hypofýza; hormóny – vasopresin (arginín vasopressin (AVP), známy ako vasopressin, argipressin alebo antidiuretický hormón (ADH)), pituitrin (hormón zo zadného laloku hypofýzy, vrátane vasopressinu (ADH)); drahokamy – lazurit, indigovo modrý zafír, sodalit, ametyst, fluorit, nachový apatit, azurit; aróma terapia – mäta pieporná, jazmín. Aplikácia čakrovej sviečky:Liečená osoba leži na chrbáte, sviečku aplikujeme v strede čela. Zlepšuje sa vnímavosť, jasná myseľ, činnosť hypofýzy, ustupujú migrenózne stavy a zápal čelných dutín.

Siedma čakra – Sahasrára – tiež „čakra korunná“, čakra temena hlavy, či lotos s tisícom okvetnými lístkami, tak môžeme pomenovať túto čakru. Siedma čakra je umiestnená zo všetkých čakier najvyššie. Nájdeme ju navrchu uprostred nad temenom našej hlavy a otvára sa nahor. Farba siedmej čakry je fialová, tiež biela a zlatá. Základným princípom čakry je číre bytie. Korunná čakra je sídlom najvyššej dokonalosti v človeku. Trbliece sa všetkými farbami dúhy, prevládajúcou farbou je však fialová. Vonkajší kvet čakry má 960 lístkov. V jeho vnútre je druhý kvet s dvanástimi okvetnými lístkami, ktoré žiaria bielym, zlato svietiacim svetlom. Podobne ako sú v bielom svetle obsiahnuté všetky farby spektra, obsahuje najvyššia čakra všetky energie nižších centier. Siedma čakra je prameňom a počiatočným bodom pre prejavy energií všetkých ostatných čakier. Cestu ku rozvoju najvyššej čakry označuje fialové žiarenie. Fialová je farbou meditácie a odovzdanosti. Zatiaľ čo na aktivovanie predchádzajúcich šiestich centier energie sme mohli sami konkrétne pôsobiť, u siedmej čakry sa môžeme len otvoriť a stať sa “nádobou”. Rozvíjaním siedmej čakry sa uvoľňujú posledné blokády v ostatných čakrách a ich energie začínajú kmitať na najvyšších pre ne možných frekvenciách. Každá čakra sa stáva zrkadlom bytia na svojej špeciálnej úrovni a prejavuje tak najvyšší jej prístupný potenciál. Ako náhle je korunná čakra dokonale prebudená, je jej úloha prijímať kozmické energie skončená. Sama vyžaruje energie. Jej “kvet” sa vyklenie von a vytvorí korunu čistého svetla nad hlavou. Nie je ani tak dôležité to, čo je napísané, ale to, čo sme schopní aplikovať do praxe a využiť v každodennom živote. Na prácu s čakrami je nutné sa naučiť pracovať s naším vnútorným “svetom”. Cez tento vnútorný svet potom môžeme ovplyvňovať čakry. Cez čakry sa môžeme rozvíjať, liečiť, pozitívne pôsobiť na svoje okolie, ale tiež sa účinne brániť proti “škodcom” vo svojom okolí. Všetko to vyžaduje “len” úsilie a cvičenie. Prirodzene musíme pridať túžbu sa zlepšiť. Bez tejto hnacej sily nezmôžeme nič a budeme len sklamaní, že vlastne “nič” nefunguje. Doplňujúce informácie ku siedmej čakre: hormóny – serotonin ( hormón, nachádzajúci sa v mozgu; tento hormón je zodpovedný za dobrú náladu, optimistické myslenie), melatonin ( hormón, ktorý je zodpovedný za zdravý spánok a pekné sny); pozn.: je priama úmera medzi hladinou serotoninu a melatoninu v organizme; drahokamy – ametyst, krištáľ, celestín, jadeit, diamant, zlatý kalcit; aróma terapia – kadidlo, lotos. Aplikácia čakrových sviečok: Liečená osoba si sadne za stôl a hlavu zloží na ruky. Tým sa roztvoria stavce. Sviečku aplikujeme medzi šiestym a siedmym stavcom, pri tomto postupe je zabezpečené voľné prúdenie energie. Sviečku je možné aplikovať aj na čele, prirodzene pri inej polohovej konštalácii liečenej osoby.

Doplňujúce informácie …

V článku Čakry – emócie a choroby som popísal emočné bloky a orgány s chorobným prejavom v období, keď čakry nepracujú tak, ako by mali.

Čakrové farebné sviečky sa v princípe používajú ako sviečky telové, odporúčam sa zveriť do rúk terapeutovi, ktorému veríte. Čakrové farebné sviečky sa aplikujú hlavne na čakry, ale skúsení terapeuti môžu aplikovať sviečky aj na iné časti tela. Farebné čakrové sviečkymajú v spodnej časti filter z gázy priamo zaliaty do tela sviečky. Kontraindikácie sú taktiež v princípe ako pri použití telových sviečok.

Zloženie: bavlnená látka, biely včelí vosk, lekárska gáza

Oblasť použitia: čistenie a navodenie rovnováhy energetických centier tela, presnejšie čakier

Upozornenie: V balení čakrových sviečok je priložený návod, odporúčame si ho dôsledne preštudovať; táto metóda nespôsobuje žiadnu bolesť, ani pocit nepríjemného tepla; dodržujte bezpečnostné opatrenia pri práci s otvoreným ohňom

Aplikácia (odporučená terapia): Ľahnete si. Asistujúca osoba (ideálny je skúsený terapeut) zapáli sviečku na konci bez filtra a biely filtrový okraj s nápisom Aurmed priloží na tú časť tela (čakru), ktorá zodpovedá farbe sviečky. Pinzetou oddeľuje obhorené časti sviečky. Sviečku necháme horieť po odporučenú bielu značku (cca 6 cm od filtrovej časti) a zvyšok sviečky (ohorok) uhasíme v nádobke s vodou. Celý proces terapie s jednou sviečkou trvá cca 12 min.

Kontakt MT (predaj a konzultácie) +421 917 610 339 (František)