Harmonizér elektromagnetického smogu

Harmonizér elektromagnetického smogu(Communiguard) je ďalšou novinkou od CaliVita Electronics (v ponuke je bioharmonizátor –BioHarmonex) slúžiaci na ochranu ľudského organizmu pred škodlivým vplyvom elektromagnetického žiarenia („elektromagnetický smog“). Pôsobenie tohto druhu smogu môže vplývať aj ku bolestiam hlavy (až migrenóznym stavom), na harmonizer-elektromagnetickeho-smogu-453_jpg_290x600_q85nervozitu, na únavu, na zvýšený stres a môže narušiť aj spánok.

Používanie moderných techník a technológii nie je možné bez elektromagnetického vyžarovania. Všetky takéto prostriedky vyžarujú neviditeľné vlnenie, ktoré je potencionálne škodlivé zdraviu a pocitu pohody. Stálemu vystaveniu elektromagnetickému smogu (mobilný telefón, počítač, detské monitorovacie zariadenie, televízia, mikrovlnné rúry, GPS systémy a ďalšie) sa v princípe môžeme vyhnúť len „vysťahovaním na opustený ostrov“ (a ani tam nie sme v úplne neškodnom prostredí), alebo siahnuť na výsledok výskumu vedcov, ktorí majú snahu znížiť nepriaznivý vplyv smogu na maximálne minimum.

Communiguard je vlastne nálepka (fólia) zo zliatiny kovu, ktorá nesie fyzikálnu informáciu a môže chrániť ľudský organizmus pred negatívnymi účinkamielektrosmogu. Účinok fólie Communiguard bol testovaný niekoľkými biologickými technológiami. Mnohonásobný termografický test jasne preukázal pozitívny vplyv Communiguardu na prehrievanie ľudskej hlavy pri použití mobilného telefónu (počiatočná povrchová teplota bola 27,5 stupňov Celzia, po 4 minútach telefónovania bez ochrannej fólie vystúpala teplota hlavy testovanej osoby až na 31,5 stupňa Celzia; pri aplikácii Communiguardu v prístroji bola teplotná bilancia po 4 minútach telefónovania rovnaká, ako na začiatku pokusu).

Návod na aplikáciu: Fóliu z obalu jednoducho vytiahnite a lepiacou časťou ho nalepte na povrch zariadenia.

Upozornenie: Fólie chráňte pred deťmi!