Vysoký krvný tlak, hypertenzia

Nepríjemnosť spojená s chorobnými zmenami krvného tlaku vo veľkom krvnom obehu…

Hypertenzia (VKT)

Chorobné zvýšenie krvného tlaku môže byť podľa príčin, ktoré sú väčšinou neznáme. Rozoznávame primárne (hypertonická choroba), bežne označované ako vysoký krvný tlak a sekundárne (sekundárna hypertenzia) ako následok ochorenia iných orgánov.
Hypertonickú chorobu charakterizuje zvýšený krvný tlak, ktorý vznikol bez organického poškodenia obehového systému, žliaz s vnútorným vylučovaním, CNS alebo obličiek. Všeobecne je prijatý názor, že ide o závažnú poruchu riadenia cievneho tonusu so zmenami vo funkcií endotelu (vnútorná výstelka cievy), ktorý je zodpovedný za reguláciu priesvitu cievy a cievneho tonu. Spravidla je sprievodným javom ochorenia obličiek a nadobličiek, pečene a prirodzene nevhodná strava (soľ, tuky, fajčenie, alkohol...), či dlhodobý stres. Nezabúdajte prosím, že krvný tlak "pulzuje" aj so vzťahmi a jednoznačne usporiadané vzťahy môžu významne pomôcť urovnaniu krvného tlaku ak nie do normálu, tak aspoň znížiť nebezpečné hodnoty,

Hraničné hodnoty KT:

  • normálny KT 120 mm Hg a menej (systolický - S), 80 mm Hg a menej (diastolický - D);
  • predhypertenzia KT 120 až 139 mm Hg S; 80 až 89 mm Hg D;
  • hypertenzia 1. stupňa KT 140 až 159 mm Hg S; 90 až 99 mm Hg  D;
  • hypertenzia 2. stupňa KT 160 mm Hg a viac S; 100 mm Hg a viac  D.

Nizke hodnoty od normálneho krvného tlaku je takisto ťažkosť, ktorú treba korigovať a volá sa hypotenzia, alebo nízky krvný tlak. Hodnoty KT v detskom veku a u mladistvých sú nižšie. Aby ste vedeli korektne merať KT, bude vhodné si prečítať článok Pravidlá merania krvného tlaku.

Balíček odporučených prípravkov proti vysokému krvnému tlaku