Horčiak štiavolistý

Rdesno blešník, Persicaria lapathifolia (L.), Horčičiak štiavolistý (stavikrv štiavolistý)

Výskyt: Bylina rastie na brehoch vodných tokov, na dnách vypustených rybníkov, v priekopách, na vlhkých lúkach, miestami ako burina na okopaninách, od nížin až do podhorských oblastí. Persicaria zahŕňa asi 150 druhov rastúcich takmer po celom svete.

Kvitne: Jún až september.

Zber: Zbiera sa olistená kvitnúca vňať, do 40 cm dĺžky.

Uplatnenie: Obsahuje triesloviny, flavonoidy, rutín, horčiny, organické kyseliny, silice, vosky, vitamín C a K a minerálne látky. Droga má protihnačkové účinky, pomáha rozpúšťať močové kamienky a pôsobí dezinfekčne na močové cesty.

Aplikáciu bylinky horčiak nájdete na stránke tinktúry Obličková zmes.