Tradičná čínska medicína

Tradičná čínska medicína (TČM) je odvetvie cca 4 tisíc rokov staré. Orientálne vyskúšané praktiky čínskej medicíny už väčšinou civilizované krajiny prijímajú ako vedecké, opodstatnené a preukazne skvalitňujúcu kvalitu života jedincov – klientov. Celosvetový trend je začleňovať nie tradicna-cinska-medicina-2110_jpg_290x600_q85len TČM, ale aj ďalšie metódy celostnej medicíny do národných plánov všetkých krajín sveta (dokument Svetovej zdravotníckej organizácie WHO o zaradení týchto metód do národných systémov zdravotníctva).

TČM začleňuje tieto navzájom neoddeliteľné metódy alternatívnej terapie

  1. úprava životosprávy (harmonické rozdelenie duševnej a telesnej práce)
  2. vhodná strava podľa typológie klienta, podľa ročného obdobia, podľa klimatického pásma…
  3. vhodné cvičenie podľa typu a ťažkostí klienta
  4. doplnky v podobe čajov, mastí alebo piluliek
  5. akupunktúra a podobné metódy
  6. nácvik relaxácie, meditácie
  7. Popis individuálnej terapie
  8. osobnostná diagnostika.

Priebeh alternatívnej terapie

osobnostná diagnostika (tvár, jazyk, pulz, reflexné zóny…), subjektívne ťažkosti

stimulovanie, odporučenie bylinných preparátov, zmien v živote (aurikuloterapia, akupresúra, kvašu, bankovanie, su – jok, moxovanie)

Priebeh a výsledok terapie plne závisí na vzdelaní a skúsenostiach terapeuta a ochote klientov spolupracovať. Terapeut po úvodnom sedení spolu s klientom definuje kontraindikácie.

Kontakt: MT  +420 602 977 336;lubomir.i@seznam.cz  Lubomír (sám terapeut sa označuje ako „mobilný terapeut“ a preto je vhodné kontaktovať na email, resp. na telefón); terapeut dochádza aj na Slovensko spravidla raz do mesiaca do Považskej Teplej.