Krvné skupiny, strava podľa KS krvných skupín a potravinová intolerancia

Ako súvisí strava podľa krvnej skupiny s potravinovou intoleranciou? Správna otázka…, súvisí. Dovoľte mi príklad – ak nalejete benzín do auta s naftovým motorom (alebo naopak), máte skutočne natankované palivo – ale nikam sa nedostanete. Toto by mohla byť myšlienka, ktorá nás bude sprevádzať touto celou sekciou – a verím – že pre čitateľov aj zaujímavou. Ale poďme po poriadku…

Krvné skupiny 0, A, B, AB

Krvná skupina alebo krvný typ je charakteristika vlastností červených krviniek v krvi jedinca, resp. sacharidov a bielkovín na ich bunkovej membráne. Najdôležitejšie klasifikácie pre popis ľudských krvných skupín sú AB0 a Rhesus faktor (Rh faktor). Popísaných je aj približne ďalších 50 systémov krvných typov. Sú ale menej významné ako AB0 a Rh.

Krvná skupina je určená antigénmi na povrchu červených krviniek. Niektoré antigény sú čisté bielkoviny, iné tvoria bielkoviny s polysacharidmi. Neprítomnosť niektorého z týchto znakov spôsobuje prirodzenú produkciu príslušných protilátok. Transfúzia krvi neidentickej krvnej skupiny by viedla ku okamžitej imunologickej reakcii – zhlukovaniu a rozpadu krviniek darovanej krvi. Darovaná krv by bola organizmom odmietnutá a výsledný produkt chemickej reakcie by spôsobil akútne zdravotné problémy, ktoré by mohli viesť ku hemolytickej anémii, zlyhaniu obličiek, šoku a smrti.

Najvýznamnejšie kritérium pre rozdelenie krvi do skupín je AB0 systém. Ľudská krv sa rozlišuje podľa prítomnosti antigénov A a B:

 • krv typu A obsahuje antigén A a protilátky anti-B,
 • krv typu B obsahuje antigén B a protilátky anti-A,
 • krv typu AB obsahuje antigény A i B a neobsahuje protilátky anti-A ani anti-B,
 • krv typu 0 neobsahuje antigény A ani B a obsahuje protilátky anti-A i anti-B.

Na svete sú najčastejšie krvný typ 0, regionálne v niektorých oblastiach (vo Švédsku a Nórsku, ale aj na Slovensku) je najbežnejší typ ATyp AB sa vyskytuje najmenej. Existujú určité regionálne a rasové rozdelenia ľudskej krvi podľa prítomnosti antigénov AB0. Podľa posledných dostupných zdrojov je podiel krvných skupín nasledovný: 42 % populácie má skupinu A, 38 % skupinu 0, 13 % skupinu B a 7 % populácie má krvnú skupinu AB.

Objav krvných skupín AB0 je všeobecne pripisovaný viedenskému vedcovi Karlovi Landsteinerovi, ktorý v roku 1901 objavil tri krvné skupiny A, B a C (dnes A, B a 0). Za tento objav dostal v roku 1930 Nobelovu. V roku 1921 americká lekárska komisia dala prednosť Jánskemu, ktorý síce krvné skupiny objavil neskôr, ale na rozdiel od Landsteinera všetky štyri. V roku 1902 popísali rakúski vedci A. van Descatello a A. Sturli krvnú skupinu AB ako výnimku z Ladsteinerovho pravidla. V roku 1907 nezávisle na nich popísal český psychiater Jan Janský štvrtú krvnú skupinu, ktorá obsahuje znaky A i B. Janský používal označenie skupín I, II, III a IV. Nezávisle na Janskom popísal v roku 1910 štyri krvné skupiny Američan William Lorenzo Moss. Použil tiež označenie rímskymi číslicami I–IV, ale v opačnom poradí ako Janský. V tridsiatych rokoch 20. storočia sa zjednotilo označovanie krvných typov A, B, AB a (označenie Landsteinera).

Druhý významný krvný typ rozlišujúci krv podľa Rhesus faktor (skrátene Rh faktor) popísal Karl Landsteiner a Alexander Weiner v roku 1940. Rh faktor je pomenovaný podľa makakov (Macaca mulatta, anglicky Rhesus Macaque), u ktorých ho Landsteiner a Weiner objavili. Rh faktor spôsobuje skupina asi 40 antigénov. Najsilnejší je antigén D; keď je antigén D prítomný na povrchu červených krviniek, označuje sa krv ako Rh+, v opačnom prípade Rh−. Najčastejšie je označenie Rh faktoru spojené s typom AB0 a zapisuje sa napr. ako A−. Ľudia s krvou bez antigénu D nemôžu prijímať krv Rh+, pretože by si proti antigénu D vytvorili protilátky a darovanú krv by neprijali – nastala by hemolytická reakcia.

Nie je to tak dávno, čo si americký kúpeľný lekár James D’Adamo všimol, že ich kúpeľná kuchyňa, vegetariánska a nízkotučná, nepôsobí na pacientov rovnako. Ako naturálny lekár vnímal prekvapivo veľké rozdiely v ich zdravotných výsledkoch. Niektorým pacientom priniesol pobyt v kúpeľoch priam zázračné zlepšenia, iní však trpeli ako predtým, podaktorým sa dokonca priťažilo. Dámy, ktorým jeho odporúčania týkajúce sa stravovania i pohybového režimu mali pomôcť zhodiť nadbytočné kilá, reagovali podobne – niektorí zoštíhleli a u iných ani čoby hrach na stenu hádzal. Prečo? Až po rokoch, čo si zaznamenával aj krvné skupiny kúpeľných pacientov, vybadal D’Adamo isté zákonitosti. Silnelo v ňom presvedčenie, že odlišné reakcie nejako súvisia práve s týmto naším genetickým znakom. Vybudoval si vlastnú teóriu, úspešne podľa nej liečil, ba jej hlavné zásady zhrnul aj knižne. Stále však nebola overená objektívnymi metódami. Do tých sa pustil až jeho syn Peter J. D’Adamo, takisto naturálny lekár, ktorý húževnato pátral po vedeckom základe otcovej teórie. Najprv vybadal, že s krvnými skupinami súvisí náchylnosť na niektoré nemoci spojené buď s nadbytkom, alebo s malým množstvom žalúdočných štiav. Odtiaľ už nebolo ďaleko k predstave, že na proces trávenia nie sme všetci vybavení rovnako a mali by sme to rešpektovať.

Hľadanie koreňov D’Adamovej teórie výživy podľa krvných skupín viedlo do minulosti, k dávnemu osídľovaniu kontinentov. Vznikla hypotéza, že krvné skupiny sú vlastne historickým výsledkom adaptácie človeka  na zmeny životného prostredia a s nimi súvisiace nové spôsoby stravovania, ktoré sa prejavili predovšetkým na jeho tráviacom a imunitnom systéme. Keby sa nebol dokázal adaptovať, nebol by prežil. Každý z nás tak v sebe nosí čosi ako genetické posolstvo vlastných predkov – zvyšky ich špecifického programovania na istú životosprávu.

Potravinová intolerancia

Čo je pre niekoho jedlom, môže byť pre druhého jedom… (Lukrécius, 75 rokov p. n. l.)

Hypersenzitívnosť – tento termín je všeobecnejší ako alergia. Považuje sa za súhrn všetkých reakcií precitlivenosti. Definuje sa ako objektívne opakujúce sa prejavy po expozícii určitého definovaného stimulu v dávke, ktorú zdraví jedinci tolerujú. Reprodukovateľnosť sa dá zistiť z anamnestických údajov pacienta a z vyšetrení, čo znamená, že sa dá jednoznačne určiť súvislosť medzi symptómami a faktormi vonkajšieho prostredia, ktorým postihnutý pripisuje svoje ťažkosti.

Alergia je hypersenzitívna reakcia vyvolaná imunologickými mechanizmami. Môže byť sprostredkovaná protilátkami alebo bunkami imunitného systému. To znamená, že postihnutý pri styku s antigénom – alergénom reaguje inak ako zdravý jedinec. Alergia je najčastejšie sprostredkovaná protilátkami IgE (klasická reakcia), alebo protilátkami IgG (v minulosti dobre známa sérová choroba – III. typ reakcie podľa Coomba a Gela). Pri niektorých alergických reakciách sa môžu uplatniť protilátky viacerých tried (IgG a IgE). Alergia sprostredkovaná senzibilizovanými T – lymfocytmi (IV. typ alergickej reakcie) je známa v praxi ako kontaktná dermatitída alebo niektoré profesionálne pľúcne formy alergií.

IgE a IgG reakcie na potraviny

O IgE sprostredkovaných reakciách je toho popísaného a zdokumentovaného najviac i samotný mechanizmus je chápaný pomerne dobre. Tento typ reakcie vidíme najčastejšie pri akútnych alergických reakciách, pri ktorých sa podporuje produkcia histamínu (2-(4-Imidazolyl)-ethylamin). Bežne ju vídať pri alergiách na niektorý druh orechov. Oneskorená reakcia pri potravinovej intolerancii alebo citlivosti súvisí s narastajúcimi úrovňami IgG, s oveľa rýchlejším nástupom a prejavmi, ktoré môžu byť odvrátené alebo eliminované vylúčením problémovej potraviny z jedálnička.

IgE reakcia je silná hneď po prijatí pôvodcu v potrave, prejavuje sa akútnymi symptómami ako je sčervenanie pokožky, krvná podliatina, či respiračné problémy. Dochádza k uvoľneniu histamínu a k okamžitej zápalovej reakcii. Dá sa ošetriť antihistaminikami, v niektorých prípadoch však môže byť aj smrteľná. Spravidla trvá dlhšie, kým sa IgG reakcia prejaví. Pôvodca je vnímaný ako pre telo cudzia látka, telom produkované protilátky začnú vytvárať s antigénom zhluky – imunokomplexy. Tieto zhluky sa pousádzajú po celom tele a môžu spôsobovať reakcie podobné ako u auto imúnnych porúch a chorôb, ako napr. artritída, bolesť kĺbov a celková únava. Útok trvá niekoľko dní, ak nie týždňov, pokým sa problém neidentifikuje a neodstráni.

Je dokázaná priama súvislosť s chronickými ochoreniami (diabetes, reumatoidná artritída, dýchacie problémy a iné), ktoré sa vyskytujú v populácii oveľa častejšie a intenzívnejšie. Zriedkavo je diagnostikovaná lekármi, resp. je nediagnostikovaná. Preto je rozumné viesť svoje dieťa odmalička k správnemu, zdravému a vyváženému stravovaniu. Klasický prípad pozitívneho otestovania sa na IgG je celiakia, pri vzniku ktorej sa vytvárajú protilátky na lepok v pšenici. Začína sa mnoho problémov s trávením, normálne črevné klky sa sploštia a prestanú byť schopné absorbovať živiny. Vznikajú protilátky gliadínu (glykoproteín), pričom po eliminácii lepku zo stravy začne úroveň protilátok klesať – čím sa črevo začne ozdravovať.

Symptómy potravinovej intolerancie sú napúchanie tkanív, opuchy migrény, bolesti hlavy, nespavosť , hnačka, zápcha, problémy s hmotnosťou, úzkosť, depresie, kožné problémy, hyperaktivita, zápal čreva, zápal dutín, problémy s učením, resp. sústredením, zápal močových ciest, strata hustoty kostí, artritída, vetry, plynatosť, chronická únava, svrbivé problémy kože (ekzémy), bolesti brucha, bolesť a zlá pohyblivosť kĺbov a opuchliny, pretrvávajúci kašeľ, vaginálne svrbenie, výtok, menštruačné nepravidelnosti, PMS a neplodnosť. Bežné príčiny potravinovej intolerancie môžu byť kravské mlieko, orechy, pšenica, sója, kvasnice, vajcia, lepok a syr.

Zdroj: sk.wikipedia.org; trener.sk; food-detective.sk


Všetky Krvné skupiny, strava podľa KS krvných skupín a potravinová intolerancia

 • Krvná skupina A

  Krvná skupina A (KS A) sa objavila až po premene lovca a zberača – na roľníka (niekedy v neolite, mladšej dobe kamennej). Usadlý spôsob života vyvolaný pestovaním obilnín a chovom zdomácnených zvierat priniesol po čase zmeny aj v ňom samom.
 • Krvná skupina B

  Krvná skupina B (KS B) vznikla ešte neskoršie, pravdepodobne v dôsledku klimatických zmien na ázijskom kontinente. Rozšírila sa medzi obyvateľmi stepí, kočujúcimi pastiermi a dobyvateľmi, i medzi poľnohospodármi Číny a juhovýchodnej Ázie. Prispôsobili sa mäsu a mliečnym výrobkom z chovaných zvierat.
 • Krvná skupina 0

  Krvná skupina 0 (KS 0) – spomínané posolstvo pochádza od pravekých ľudí – lovcov zveri. Tí za tisícročia dobre prispôsobili svoje trávenie vysoko bielkovinovej mäsitej strave, dopĺňanej len jedlými bylinami a ich plodmi, nazbieranými bobuľami, orechmi, korienkami, pri vodách rybami. Za potravou sa sťahovali a táto migrácia ich rozptýlila takmer po celej planéte.
 • Krvná skupina AB

  Krvnú skupinu AB (KS AB), vývojovo najmladšiu a najvzácnejšiu, má zatiaľ približne sedem percent populácie. Vznikla ako výsledok dlhodobého miešania populácie typu A a B, takže zdedila vlastnosti po oboch – v charakteristike imunitného systému i vo výbere potravín priaznivých pre zdravie ľudí s touto krvnou skupinou. Táto krvná skupina je tzv. súčasnou krvnou skupinou (z pohľadu evolúcie typov).
 • Objektivizácia potravinovej intolerancie

  Firma Genesis Diagnostics Ltd. je jedna z popredných svetových spoločností, ktorá sa špecializuje na testovanie potravinovej intolerancie a vyvinula Food Detective. Food Detective je vysokokvalitný jednoduchý, rýchly a spoľahlivý test, schopný odhaliť špecifické protilátky IgG na 59 bežných potravín.