Vyšetrenie živej kvapky krvi pod mikroskopom (DFM)

Čo je to mikroskopia v tmavom poli?

Je to veľmi zaujímavá, nadštandardná metóda pohľadu na Vaše zdravie cez kvapku krvi (živej kvapky krvi) pod mikroskopom na tmavom poli (DFM – Dark Field Microscopy). Vyšetrujúci Vám pri analýze obrazu Vašej krvi (ktorý sledujete spolu s ním (ňou) na displeji počítača) odpovie na rad zvedavých otázok, ukáže Vám čo je dobré a čo menej dobré, odporučí Vám zmeny, ktorévysetrenie-zivej-kvapky-krvi-pod-mikroskopom-343_JPG_290x600_q85Vám určite pomôžu.

DFM je mikroskopické vyšetrenie čerstvo odobratej krvi z prsta. Vyšetrenie krvi v tmavom poli je test vhodný pre každého, kto:

 • sa zaujíma o prevenciu chorôb,
 • si chce zachovať optimálne zdravie,
 • trpí nejakým chronickým ochorením,
 • je náchylný na opakujúce sa infekcie,
 • chce zistiť stupeň toxicity svojho organizmu (amalgám, chemikálie, lieky, metabolity, atď.).

Je to jedno z najdôležitejších preventívnych vyšetrení. Jediná kvapka krvi nanesená na podložné sklíčko sa pozoruje špeciálnym mikroskopom (šošovka tmavého poľa), ktorý umožňuje posúdiť stav vnútorného prostredia tela a preskúmať, či sú bunky a ich funkcie správne. Štandardne sme schopní vidieť v krvi charakteristické znaky, ktoré znamenajú zdravie, alebo zmeny, ktoré priamo signalizujú ohrozenie zdravia. Tento test bol koncipovaný v polovici minulého storočia, na základe výskumov Dr. Gűnthera Enderleina. Okamžite odhalí dôležité informácie o:

 • aktivite imunitného systému, alergické prejavy, autoimunitné poruchy,
 • zdravom stravovaní,
 • vylučovacej a detoxikačnej kapacite čreva a pečene,
 • využiteľnosti kyslíka,
 • sklone k degeneratívnym ochoreniam.

Dokonca aj celkom „zdraví“ ľudia môžu mať nezdravý krvný obraz, ktorý pokiaľ sa nedá do poriadku, môže časom vyústiť do citeľných symptómov slabnúceho zdravia. Najdôležitejšie je, že tento test ukáže, ako vaše telo odpovedá na zvolenú terapiu. Keďže krvný obraz jedinca je zrkadlom jeho zdravia, monitorovaním a porovnaním vzorky krvi odobranej pred, v priebehu a po ukončení terapie možno okamžite zistiť výsledný efekt.
Ide o špeciálny krvný test, ktorý si nemožno zamieňať so štandardnými krvnými skúškami ani s normálnym mikroskopickým alebo laboratórnym vyšetrením. Vlastné vyšetrenie trvá asi 15 – 40 minút a opakuje sa po 4-6 týždňoch, aby sa zistila úspešnosť postupov.

Vyšetrenie kvapky živej krvi v tmavom poli mikroskopu

Mikroskopia v tmavom poli alebo analýza živej krvi je spôsob rozboru všetkých látok, ktoré sa nachádzajú v čerstvo odobranej kvapke krvi pacienta pomocou špeciálne upraveného mikroskopu. Dynamický obraz z mikroskopu je snímaný kamerou a premietaný cez dataprojektor priamo na plátno alebo do notebooku. To umožňuje aj pacientovi pozorovať vlastnú krv a všetky krvné telieska, ktoré sú v nej obsiahnuté. Pomocou tejto techniky sa môže zisťovať nielen stav tráviacich, vylučovacích a imunitných funkcií organizmu, ale aj prítomnosť baktérií, ďalších mikroorganizmov, ťažkých kovov, cholesterolových teliesok a kryštálov, urátov, a pod.
Táto metóda nie je vo svete neznáma. Bez takéhoto vyšetrenia sa nezaobíde takmer žiadna naturopatická klinika. Umožňuje v počítači uchovať obraz pôvodného stavu krvi a po určitom čase užívania potravinových doplnkov zistiť, aký bol ich efekt, teda či sa stav krvi (a celého organizmu) zlepšil. Tento test z kvapky krvi uviedol do praxe pred 60 rokmi na základe svojich výskumov prof. Dr. G. Enderlein (1872-1968). Hlavným prínosom tejto metódy je zistenie napríklad:

 • nutričnej nevyváženosti príjmu B12, kyseliny listovej, železa a z toho vyplývajúcu anémiu; pokiaľ sa takýto stav včas nepodchytí, v organizme môže dôjsť k mnohým problémom,
 • slabej cirkulácie krvi a problémov týkajúcich sa jej zrážanlivosti; včasným rozpoznaním týchto problémov možno predísť vypuknutiu ochorenia srdca a infarktu myokardu,
 • alergie a imunologických anomálií,
 • využiteľnosti kyslíka a dostatočnosti jeho prenosu do telesných tkanív,
 • hubovitých (plesňových), bakteriálnych a parazitických ochorení,
 • nedostatočnosti funkcie detoxikačných systémov,
 • poruchy trávenia proteínov,
 • rôznych chronických ochorení,
 • sklonu k vzniku degeneratívnych ochorení, atď.

Preskúmanie vzorky krvi v tmavom poli mikroskopu poskytne v priebehu 15 min až 40 minút informáciu o kondícii vášho organizmu a môže zabrániť prepuknutiu rôznych chorôb mnoho týždňov a mesiacov vopred.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie?

 • najmenej 6 hodín pred vyšetrením nejesť,
 • deň pred vyšetrením (najmä večer) konzumovať racionálnu stravu s nízkym obsahom tukov,
 • prijímať dostatok tekutín (pitný režim) a to 1,5 dcl až 2 dcl každú hodinu (prirodzene nesladené, nesýtené nechlórované),
 • pred vyšetrením nepiť čaj, kávu a mlieko,
 • pred vyšetrením mať dobre umyté ruky, zbavené zvyškov mydla a jemne osušené,
 • je vhodné poznať svoju krvnú skupinu.

Pýtajte sa na nasledovnej kontaktnej adrese:

Cenu Vám povedia páni lekári. Pri objednávaní prosím uveďte, že kontaktné údaje ste získali zo stránokSlniečková s.r.o.