Pravidlá merania krvného tlaku – nechcem si to nechať len pre seba … 13

Predpokladám, že každý (prirodzene sú výnimky 🙂 už absolvoval meranie krvného tlaku s asistenciou zdravotníckeho personálu. V princípe neinvazívna metóda je ukazovateľom vášho pravidla-merania-krvneho-tlaku-nechcem-si-to-nechat-len-pre-seba-13-2085_jpg_290x600_q85krvného tlaku. Krvný tlak (označovaný skratkou KT) je hydrostatický tlak, vyvíjaný krvou na steny ciev. Najvyšší je v aorte a veľkých tepnách a je vytváraný sťahom komôr srdca. Systolický alebo horný tlak krvi zodpovedá tlaku v tepnách počas systoly, čiže sťahu komôr. Systolický krvný tlak sa vytvára, keď sa srdce sťahuje a pumpuje krv do artérií. Diastolický alebo dolný tlak krvi zodpovedá tlaku v tepnách počas diastoly, čiže plnenia komôr krvou. Diastolický krvný tlak vzniká, keď srdce vzápätí ochabne.

V dnešnej dobe sú už na trhu pomerne dokonalé a na obsluhu priateľské zariadenia na meranie krvného tlaku, hoci – a to ste si určite všimli, ze zdravotnícky personál zásadne používa tzv. mechanické, nie elektronické zariadenia na meranie tlaku. Nie je to však spiatočnícka metodika, ale skúsenostná a meranie je spravidla veľmi presné. Aj mimo zdravotníckeho zariadenia si môžete zadovážiť tento druh „merača“, ale na druhej strane som presvedčený, že určite siahnete na elektronické, digitálne meracie zariadenia.

Môže nastať situácia, že budete nútený začať meranie krvného tlaku v inom prostredí, ako je zdravotnícke zriadenie – napríklad doma. Tento typ merania sa nazýva domáce meranie, alebo domáci krvný tlak, ktorý podrobne popísal Dukát, A. v článku zverejnenom v kardiologickom časopise v roku 2004. Vyzdvihol šesť výhod domáceho merania KT:

 1. počet meraní KT je možno zvýšiť (nehovoríme o napojení organizmu na Holter lekárom :-),
 2. pravdepodobne nie je prítomný rozdiel medzi pozorovateľmi merania,
 3. je zistená dobrá korelácia medzi takto získanou hodnotou KT a poškodením cieľového orgánu pri hypertenzii,
 4. dobrá predikcia prognózy u daného pacienta,
 5. pravdepodobné je aj zlepšenie dodržania postupu u daného pacienta,
 6. predpoklad menšieho efektu placeba ako je u štandardne meraného KT zdravotníckym personálom.

A tu je návod, ako merať domáci krvný tlak v pohode domova:

 • merať vždy v rovnakom čase dňa, optimálne po nočnom spánku a pred dennými aktivitami;
 • hodinu pred meraním nefajčiť a nepiť kávu;
 • meranie začať po dvoch až troch minútach kľudu;
 • nemerať KT ak je silné nutkanie na močenie;
 • počas merania držať zápästie vo výške srdca;
 • počas merania nerozprávať a nehýbať;
 • medzi meraniami prestávku aspoň päť minút;
 • namerané hodnoty zaznamenať (systolický, diastolický a tep);
 • pri prevencii merať aspoň raz za týždeň;
 • pri liečení merať častejšie, najlepšie každý deň (od bodu 1. tejto metodiky); tiež za účelom zisťovania účinnosti liečby.

Ostáva už len zaželať dobré zdravie 🙂

Ilustračné foto:www.ksrealitybites.com

Ďalej aj na stránke alternatívnej terapie vysokého krvného tlaku.