Mamografia: áno či nie? – nechcem si to nechať len pre seba … 8

Mamografia – nie, či áno?

Podľa americkej Národnej ligy pre rakovinu prsníka (National Breast Cancer Foundation), je každý rok v USA diagnostikovaných 200 000 nových prípadov rakoviny prsníka, čo je až trikrát viac prípadov než u iných bežných gynekologických nádorov. Predpokladá sa, že rakovina prsníka bude stáť v nasledujúcom období život 40 000 žien ročne. V skutočnosti, iný druh nechcem-si-to-nechat-len-pre-seba-8-2014_jpg_290x600_q85rakoviny, ktorý má na svedomí životy ešte väčšieho množstva žien, je rakovina pľúc. Veľmi znepokojujúca je aj gradient, s akou výskyt rakoviny prsníka vzrástol za posledných 50 rokov. V roku 1960 bola diagnostikovaná jedna z 20 žien a dnes je to už jedna zo siedmich. Nižšie sú uvedené niektoré dôležité informácie o tomto type rakoviny:

  • Rakovina prsníka je najčastejšou príčinou úmrtí žien vo veku 40 až 55 rokov
  • 15 percent zo všetkých karcinómov prsníka sa vyskytuje u žien pod 45 rokov, v tejto vekovej skupine je rakovina prsníka agresívnejšia a má nižšiu mieru úspešnosti vyliečenia
  • 80 percent hrudiek v prsníku sú nerakovinové
  • 70 percent karcinómov prsníka je identifikovaných samo vyšetrením
  • Asi 80 percent žien diagnostikovaných na rakovinu prsníka, nemá rodinnú históriou tejto choroby.

Toxické účinky žiarenia pri mamografii sú konečne uznávané ako významný faktor v rozvoji rakoviny prsníka. Niekoľko nedávnych štúdií ukázalo, že mamografia môže spôsobovať viac škody ako úžitku. Nová štúdia publikovaná v British Medical Journal (december 2011) potvrdila, že skríning rakoviny prsníka môže spôsobovať ženám ujmu na zdraví a to najmä v prvých rokoch po zahájení skríningu. Toto poškodenie je spôsobené najmä operáciami, ako lumpektómia alebo kvadrantektómia (odstránenie len nádoru, resp. časti prsníka), mastektómia (odstránenie celého prsníka) a ďalšie (často zbytočné) intervencie. Štúdia upozorňuje na stratu kvality života z falošne pozitívnych výsledkov a zbytočnej liečby. Napríklad posledná správa z Inštitútu medicíny (IOM), spochybňuje životné prostredie ako dominantný faktor v rozvoji rakoviny prsníka. Výbor IOM má pravdu, keď vyzýva k pokračovaniu výskumu rizík rôznych environmentálnych expozícií v priebehu života ženy. Nie je to irónia, že mamografia ako hlavný nástroj pre diagnostické testovanie, ktorý má ženám pomôcť odhaliť a zabrániť rakovine prsníka, je zodpovedný za zvýšenie rizika pre rozvoj tejto choroby? Žiarenie z mamografu je oveľa škodlivejšie ako röntgen pľúc. Mamografia využíva ionizujúce žiarenie v relatívne vysokých dávkach, ktoré môžu prispieť k mutácií a následne viesť k rakovine prsníka. Z jedného mamografu môže žena dostať dávku žiarenia, ako z 1000 röntgenových snímok hrudníka. Mamograf tiež výrazne stláča prsia, čo môže viesť k nebezpečnému rozšíreniu rakovinových buniek, ak už existujú. Doktor Samuel Epstein, jeden z popredných svetových odborníkov na rakovinu vyhlásil: „Predmenopauzálne poprsie je veľmi citlivé na žiarenie, každý 1 rád expozície zvyšuje riziko rakoviny prsníka o 1 percento. V úhrne je to o 10 percent vyššie riziko rakoviny pre každý prsník v priebehu 10 ročnej doby vyšetrovania.“Mamografický skríning vedie k zbytočným zásahom a operáciám, ktoré môžu napokon skrátiť dĺžku života ženy.

Ďalším problémom je, že mamograf prináša neprijateľný počet falošných poplachov, konkrétne až šesť percent. Falošne pozitívne výsledky môžu viesť k drahým opakovaným vyšetreniam, vystavovať ženy ďalšiemu ožiareniu a niekedy môžu viesť k zbytočným invazívnym procedúram, ako sú biopsia, chirurgia, ožarovanie a chemoterapia. V skutočnosti, ak sa žena chystá podstúpiť mamografické vyšetrenie prsníkov, bude mať o 35 percent zvýšené riziko operácie. Ak mamograf zistí abnormálne miesto v prsiach, ďalším krokom je zvyčajne biopsia. To znamená odobratie malého množstva tkaniva z prsníka, ktoré potom vyšetrí patológ pod mikroskopom a zistí, či je prítomná rakovina. Tieto biopsie sú nepresné, často vedú k chybnej diagnóze a zbytočnej liečbe, nehovoriac o neprimeranom emocionálnom strese ženy.

Len myšlienka na to, že môžete mať rakovinu prsníka, hoc ju naozaj nemáte, zameriava vašu myseľ na strach z choroby a tento stres môže vlastne postačovať k samotnému vyvolaniu choroby. Je dobre známe, že stres má škodlivé účinky na vašu psychiku a následne na fyzické zdravie. Takže falošne pozitívna diagnóza môže byť pre vaše zdravie škodlivá z niekoľkých uhlov pohľadu. Autori jednej štúdie z roku 2009 napísali:„Skríning viedol ku 30 percentnému zvýšeniu diagnóz a zbytočných zásahov, resp. k zvýšeniu absolútneho rizika o 0,5 percenta. To znamená, že na každých 2000 žien vyšetrených počas 10 rokov, jedna bude mať dlhší život a 10 zdravých žien, (ktoré keby neboli diagnostikované v prípade, ak by sa nezúčastnili skríningu), bude „liečených“ úplne zbytočne s následným zhoršením ich kvality života.”

Bohužiaľ, na tomto mieste znepokojivé vedecké poznatky ešte nekončia. Výsledkom toho, že ste sa zúčastnili vyšetrení rakoviny prsníka, je napokon skrátenie vášho života a nie predĺženie. S odkazom na British Medical Journal z roku 2011 Sayer Green napísal o škodách spôsobovaných mamografmi nasledovné: „Čo je možno najviac znepokojujúce z týchto zistení je, že zatiaľ čo je jasne spochybnená bezpečnosť a účinnosť skríningu pre rakovinu prsníka, tak štúdie, na ktorých boli pôvodne založené, používajú zastaraný model pre radiačné riziko, ktorý minimalizuje karcinogenitu faktorom 4 až 5. Čo to znamená je, že mamograf nielenže „spôsobuje viac škody ako úžitku,“ ale ku tomu ešte aj zasievajú semená pre budúcu, žiarením indukovanú rakovinu v prsníkoch miliónov žien.“

V septembri 2010, New England Journal of Medicine, jeden z najprestížnejších lekárskych časopisov, vydal prvú štúdiu za posledných niekoľko rokov, ktorá skúmala účinnosť mamografie. Ich zistenia sú ďaleko od toho, čo väčšina ministrov zdravotníctva chce, aby ste verili. Pointa je, že mamograf, ako sa zdá, znížili mieru úmrtí na rakovinu len o nejakých 0,4 úmrtí na 1000 žien. To je tak malé číslo, že efekt je možno dokonca aj nulový. Inak povedané, 2500 žien by sa mali po dobu 10 rokov zúčastňovať skríningu na to, aby sa zachránil život jedinej ženy. V podstate nielenže sú mamografy nebezpečné, ale ani nezachraňujú životy žien, ako sa pôvodne myslelo. Minulý výskum tiež ukázal, že pridanie jedného vyšetrenia ročne k starostlivému fyzikálnemu samo vyšetreniu prsníkov nezlepší šancu na prežitie oproti len samostatnému fyzikálnemu vyšetreniu. Ak mamografy nezachránia váš život, tak čo potom áno?

Najväčším nepriateľ rakoviny: Váš imunitný systém

Nedávne objavy naznačujú, že váš imunitný systém je priamo určený na odstránenie rakoviny. Avšak, keď sa rozhodnete pre ničivé lekárske zákroky (ako napríklad rádioterapiu alebo chemoterapiu), ktoré poškodzujú imunitný systém, ktorý napokon nedokáže adekvátne reagovať, odopierate vášmu telu najlepšiu šancu na uzdravenie. Žiaľ, mamografy majú tendenciu zvýšiť pravdepodobnosť, že ženy budú podrobované liečebným postupom, ktoré odporujú prírodným liečivým schopnostiam tela. V súčasnej dobe existuje veľké množstvo vedeckých dôkazov podporujúcich teóriu, že vlastný imunitný systém je najlepšia zbraň proti rakovine:
Jedinci s ochorením pečene alebo rakovinou vaječníkov prežijú dlhšie, ak ich biele krvinky (zabijaci T) napadli ich nádory. Štúdia z roku 2005 ukázala, že rakovina hrubého čreva, ktorá najsilnejšie priťahuje T bunky, je zároveň rakovinou, pri ktorej najmenej často dochádza k jej návratu. Iná štúdia zistila, že 60 percent vzniku prekarcenóznych buniek kŕčka maternice (nájdených na PAP testoch) sa vráti do normálu v priebehu jedného roka a 90 percent sa samo napraví do troch rokov. Niektoré nádory obličiek sú známe, že sa samé vrátia do normálu, aj z už veľmi pokročilých štádií. Prítomnosť bielych krviniek v okolí nádoru je často známkou toho, že rakovina je na ústupe, alebo dokonca na ceste k úplnému vymiznutiu, ako vysvetľuje jeden článok v New York Times (a rakovina prsníka nie je žiadnou výnimkou). Tridsať percent nádorov prsníka sa vyliečia samé. Podľa chirurgičky prsníkov Susan Love z UCLA, minimálne 30 percent nádorov zistených na mamografoch by sa vyliečili samé od seba, ak by ste nepodnikli vôbec nič. Tieto nádory sa zdajú byť predurčené k samovoľnému zastaveniu ich rastu, zmenšeniu a dokonca k úplnému vymiznutiu.

Ponúka sa otázka, koľko rakovinových vyliečení, pripisovaných na vrub moderným zásahom, ako je chemoterapia a ožarovanie, sú vlastne len výsledkom práce imunitného systému snažiaceho sa zbaviť nádoru? Koľko ľudí sa vylieči z rakoviny aj napriek ošetreniu, ktoré zanecháva katastrofu v tele, skôr než kvôli nemu? Je prirodzene nemožné s konečnou platnosťou odpovedať na túto otázku. Je ale korektné hovoriť, že sila vášho imunitného systému je hlavným faktorom pri rozhodovaní, či budete schopní poraziť rakovinu, až ju raz dostanete. Takmer každý má rakovinotvorné a pred rakovinové bunky v tele ešte pred dosiahnutím stredného veku, ale nie v každom sa rakovina rozvinie. Rozdiel spočíva v odolnosti imunitného systému každého človeka. Dr Barnett Kramer z National Institutes of Health (NIH) hovorí, že je stále jasnejšie, že nádory vyžadujú viac než len mutácie k svojmu rozvoju. Potrebujú spoluprácu okolitých buniek, určitú imunitnú odpoveď a tiež hormóny ako pohonné hmoty. Kramer popisuje rakovinu ako dynamický proces, skôr považovaný za „šípku, ktorá by sa pohybovala v jednom smere“ (napr. od zlého k horšiemu).

Aká je prevencia, resp. pomoc v inej oblasti?

Čím lepšie sa budete starať o váš imunitný systém, tým lepšie sa aj on bude starať o vás. Jediným zo spôsobov, ako posilniť váš imunitný systém je minimalizovať expozíciu mamografov a ostatných zdrojov ionizujúceho žiarenia. Ale môžete si tiež vybudovať imunitný systém tým, že budete dodržiavať správnu výživu a životný štýl. Jedným z najlepších spôsobov, ako to dosiahnuť, je optimalizácia úrovne vitamínu D. Vitamín D, steroidný hormonálny prekurzor, ktorý ovplyvňuje prakticky každú bunku v tele, je jedným z najsilnejších prírodných bojovníkov proti rakovine. Receptory, ktoré reagujú na vitamín D boli nájdené v takmer každom druhu ľudskej bunky, od kostí až do mozgu. Vaša pečeň, obličky a ďalšie tkanivá môžu pretransformovať vitamín D v krvi do kalcitriolu, čo je hormonálna, resp. aktívna verzia vitamínu D. Vaše orgány ho potom použijú na opravu škôd a odstránenie rakovinových buniek. Vitamín D je v podstate schopný vstúpiť do rakovinových buniek a spustiť v nich apoptózu, alebo programovanú bunkovú smrť.

Keď Jo Ellen Walestina, výskumníčka na Štátnej univerzite New York, vstrekla silnú formu vitamínu D do ľudských buniek karcinómu prsníka, polovica z nich vyschla a umrela v priebehu pár dní. Vitamín D bol v zabíjaní rakovinových buniek účinný rovnako ako toxická chemoterapia tamoxifénom (syntetická molekula na liečenie), no bez toho, aby spôsoboval akýkoľvek škodlivý vedľajší účinok a tiež za nepatrný zlomok nákladov. Ku ďalším, na výskume založeným prostriedkom proti rakovine prsníka patria nasledujúce:

Jesť veľa čerstvej a celej bio zeleniny, najmä fermentovanej zeleniny a vyhýbať sa všetkým priemyselne spracovaným potravinám a minimalizovať cukor, obilie a škrobnaté potraviny. Vitamín D hrá významnú úlohu v prevencii rakoviny prsníka, vaše najlepšie zdroje sú organické žĺtky, surové mlieko a maslo (nepasterizované, alebo len mierne pasterizované, ak nie je možné zohnať nepasterizované) a hovädzia a kuracia pečeň (z ekologických fariem, trávou kŕmených zvierat). Ďalej kurkumín (aktívna látka v kurkume) je jedným z najúčinnejších nádor potláčajúcich potravín, čierny cohosh (bylinka), artemisinin (antimalarikum), zelený čaj, riasy, kapustovité zeleniny a pupalkový olej sa tiež sľubne ukazujú v pomoci a predchádzaní rakovine prsníka.
Čo robiť, ak je vám zistená rakovina prsníka v počiatočnom štádiu? V prípade, že je vám stanovená diagnóza rakoviny prsníka v počiatočnej fáze, vždy žiadajte druhý názor a prípadne aj tretí a štvrtý. Nedá sa dostatočne zdôrazniť, ako často sa objavujú falošne pozitívne diagnózy, pričom diagnostické kritériá sú príliš subjektívne. Pred tým, než urobíte akékoľvek rozhodnutie o liečbe a rozhodne skôr, než sa rozhodnete pre operáciu alebo chemoterapiu, uistite sa, že výsledky biopsie boli preskúmané špecialistom na prsníky, ktorý je znalý a skúsený v tejto oblasti.

Väčšine rakovín prsníka sa dá predchádzať. Ak ste ale boli zasiahnutí touto diagnózou, nezúfajte! Existuje veľmi veľa toho, čo môžete urobiť, aby vaše telo využilo svoje vlastné silné hojivé schopnosti! Karcinómy prsníka sú staré ako ľudstvo. Prvé zmienky o nich pochádzajú už zo starovekého Egypta. Už vtedy sa ho pokúšali liečiť rôznymi spôsobmi.

… a čo dodať na záver?

Veľmi dlho som rozmýšľal nad obsahom, ktorý som považoval za tendenčný, ale keď som si pozrel viac zdrojov, rozhodol som sa ho zverejniť – jednoducho preto, že v záverečnej časti sú odporúčania, ktoré môžu pomôcť – a to sa jednoducho u väčšiny lekárov nedozviete, tak toto je hlavný dôvod. (František Herzáň)