„Ečka“ a zdravá strava – nechcem si to nechať len pre seba … 7

Musíme v strave požívať „éčka“?

V roku 1963 vznikla spoločná komisia Svetovej zdravotníckej organizácie a Potravinárskej a poľnohospodárskej organizácie pri OSN, ktorá vydala potravinový kódex – Codex Alimentarius – Kniha potravín, so základnými princípmi a postupmi pri manipulácii s jedlom, aby sa chránilo zdravie konzumentov. V Knihe je aj zoznam povolených prísad. Kniha potravín nemá ale žiadnu právnu váhu.

Preto EÚ v roku 2002 zriadila vlastnú potravinársku agentúru pod názvom Európsky úrad pre nechcem-si-to-nechat-len-pre-seba-7-1918_jpg_290x600_q85 bezpečnosť potravín – EFSA. Ak EFSA uzná potravinové prísady za bezpečné a zdravotne neškodné pre občanov EÚ, odporučí ich na schválenie Európskemu parlamentu. Po schválení dostáva prísada označenie „E“ (Európa) a zároveň sa určí množstvo používaných prísad a pravidlá pre ich jasnú identifikáciu v potravinách. Prirodzene všetky éčka nemajú len syntetický (chemický) pôvod (napríklad včelí vosk alebo pektín, ktoré tiež majú označenie E). Niektoré éčka môžu vyvolávať alergické reakcie, v tomto ohľade sa éčka nelíšia od iných chúlostivých potravín (orechy, lepok, jahody, a pod.). Mimoriadne prísne EFSA pristupuje ku látkam, ktoré môžu spôsobovať rakovinu. EFSA teda nepozná kategórie „dobrých“ a „zlých“ éčiek.

Takže čitateľ z doterajšieho štúdia tohto článku môže nadobudnúť dojem – čo má éčko, je v poriadku… Nie je to však pravdou. Použitie éčiek v potravinách a nápojoch (a v niektorých potravinách je ich neúrekom) je bezpečné, ale nie vždy vhodné. Organizmus niektoré éčka nedokáže využiť (stabilizátory, konzervanty) a preto ich musí vylúčiť, čo prakticky zaťažuje pečeň a obličky. Preto je rozumné napríklad dávať pozor pri príprave stravy pre malé deti, cnechcem-si-to-nechat-len-pre-seba-7-1919_jpg_290x600_q85horých a alergikov.

Na Slovensku do systému éčiek vstupuje Potravinový kódex. Kódexu sa musí podriaďovať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh. Kódex nie len povoľuje prídavné látky, ale aj ich množstvá (mg/kg; mg/l).

Systematizácia éčiek akceptuje zaradenie do jednotlivých základných skupín podľa ich účelu. Základné skupiny sú:

 • farbivá – E 100 až E 199, dodávajú potravinám výraznejšiu farbu
 • konzervanty – E 200 až E 299, chránia potraviny pred plesňami a baktériami
 • antioxidanty a regulátory kyslosti – E 300 až E 399 , chránia potraviny pred vplyvom kyslíka
 • zahusťovadla – E 400 až E 499, zvyšujú viskozitu potravín
 • pH regulátory a látky proti spekaniu – E 500 až E 599, zabezpečujú, aby sa potraviny k sebe nelepili
 • príchute – E 600 až E 699, dodávajú potravinám výraznejšiu chuť
 • antibiotiká – E 700 až E 799, chránia potraviny pred mikroorganizmami
 • rôzne – E 900 až E 999, vosky, sladidlá, peny.

… a čo dodať na záver …

Výstup z doterajšieho by som definoval asi takto (pri výbere konzervovaných a chemicky upravených potravín): Riaďte sa zdravým rozumom! Opatrné by mali byť predovšetkým osoby precitlivené (alergici, intolerancia v potravinách), deti (zodpovední rodičia) a chronicky chorí ľudia. Ja osobne si dávam veľký pozor (teda potláčam svoj zrakový vnem na minimum) práve pri pohľade na neprirodzene farebné zmrzliny, pudingy, koláče … pretože mnohé zo syntetických farbív môžu byť potenciálne karcinogénne. Chemikálie na nás striehnu aj tam, kde by sme ich nečakali. Na ovocí (jablká, hrozno …) v obchodoch môže byť až niekoľko desiatok rôznych chemikálii, ktoré sa používajú vo veľkom k ošetreniu a konzervácii. Platí nepísané pravidlo – čím z väčšej diaľky je dovážaný tovar, tým viacej chémie bolo obvykle použité. Preto sa viac obraciam na predajne, ktoré sa pýšia predajom biopotravín, teda ekologicky (a verím tomu) neškodné.

Čo sú BIO potraviny?

BIO potraviny sú vyrábané v súlade s prísnymi predpismi ekologického poľnohospodárstva. Pochádzajú z dôveryhodných zdrojov. Ekofarmy a BIO spracovatelia podliehajú prísnym kontrolám a inšpekciám. Neobsahujú umelé hnojivá, pesticídy, dusičňany a dokonca sú bez hormónov či antibiotík. BIO produkty sa spracovávajú bez pridania chemických látok, ktoré vylepšujú farbu a chuť (bez tzv. éčiek). BIO ovocie a zelenina a produkty z nich sú oveľa chutnejšie, kedže obsahujú menej vody a viac sušiny ako klasické potraviny. Jednou z najväčších nevýhod je ich cena.

BIO produkty neodporúčam nakupovať do zásoby. Pri ich výrobe sa nemôžu používať žiadne arómy a ani konzervanty na predĺženie trvanlivosti a tak ich záruka je oveľa kratšia.

Kto sú teda producenti biopotravín?

Títo producenti (môžeme ich pomenovať aj ekologickí poľnohospodári) by mali spĺňať určité predpoklady a to:

 • hospodária citlivým prístupom ku zvieratám, pôde, rastlinám a prírode s ohľadom na prirodzený kolobeh a závislostí
 • starajú sa o úrodnosť pôdy, zachovanie kvality podzemných a povrchových vôd a vyváženosť krajiny
 • pri pestovaní rastlín nepoužívajú syntetické hnojivá a pesticídy
 • nepoužívajú GMO
 • zvieratá chovajú prirodzenými spôsobmi s možnosťou výbehu a pastvy
 • starajú sa o pohodu chovaných zvierat
 • kŕmia zvieratá prirodzeným spôsobom, nepoužívajú preventívne antibiotiká, je zákaz používať hormonálne rípravky, umelé stimulátory rastu a pod.
 • produkujú nutrične vysoko kvalitné suroviny
 • podrobujú sa prísnej kontrole
 • označujú svoje výrobky známkou BIO.

Na Slovensku je úrad Naturalis.sk, t. zn. inšpekčná organizácia zaoberajúca sa kontrolou a certifikáciou v oblasti ekologického poľnohospodárstva s oprávnením vydávať certifikáty EKO poľnohospodárstvo. Certifikát producentov oprávňuje vyrábať, produkovať a predávať na trh potravín. Logo, ktorého povolenie vydáva táto organizácia je v tvare zeleného oka (inšpekčný kód je SK – 02 – BIO) na stránke.

Od prvého júla 2010 je vo všetkých štátoch EÚ povinné používanie spoločného loga v tvare listu – tzv. Eurolist (na stránke). Autorom víťazného návrhu je Dusan Milenkovic, študent z Nemecka, ktorého logo „eurolist“ získalo 63 % hlasov. Od 1. júla 2010 sa ekologickým logom EÚ budú povinne označovať všetky predbalené ekologické výrobky, ktoré boli vyrobené v členských štátoch EÚ a spĺňajú požadované normy. V prípade dovážaných výrobkov je jeho použitie nepovinné. Okrem označenia EÚ sa budú môcť používať iné súkromné, regionálne či celoštátne logá.

Zdroje: Kolár, M.: Lexikon zdravia, Nikitin, S.: Pozor! Škodlivé potraviny, web podklady Naturalis.sk