Konzultácie, prednášky a články

Sú chvíle v našom živote, kedy sa skutočne zamýšľame nad naším zdravotným stavom, spravidla – keď “je zle“. Je skoro pravidlom, že “vyštartujeme” svojmu lekárovi a vymenujeme rad dôsledkových sprievodných javov, ktoré nám znepríjemňujú život práve v tomto okamihu.

Málo kto však (a žiaľ, týka sa to niekedy aj lekárov) skúma príčinu a hneď sa orientuje na vyriešenie dôsledku. Na Vašom “jedálnom stole” sa objaví množstvo liekov – a skutočne po nejakom čase vyhlásite “je mi dobre!” Vráťme sa však na začiatok tohto odstavca a pozrime sa na vyrieknuté slovo – príčina. Určite ste počuli o múdrosti našich predkov, ktorí sa nebáli povedať, že náš fyzický stav (teda zdravie) úzko súvisí s našou psychikou a stravovacími návykmi.

Nuž a sú naporúdzi ďalší múdri ľudia, ktorí Vám vedia povedať, čo urobiť s Vašou psychickou pohodou (alebo nepohodou), stravovacími návykmi (alebo zlozvykmi), aby ste odstránili (alebo aspoň zmiernili) riziko príčin. Aj túto alternatívu Vám ponúkame. Príďte a sami posúdite dôsledok takejto formy a kvality konzultácie o svojom zdravotnom stave (teraz už nie len fyzickom, ale i psychickom). Rozhodnete sa sami, nikto Vám nebude nútiť terapiu – “liečiť” sa budete sami (ak sa tak skutočne rozhodnete)!

Ak však nechcete byť len pasívnym prijímateľom dobrej rady, máte možnosť sa zdokonaliť v tomto umení v cykle prednášok Škola diagnostiky.

Všetky Konzultácie, prednášky a články