Kontakt

OZNAMUJEM KLIENTOM AJ NÁVŠTEVNÍKOM WEB STRÁNOK SLNIEČKOVÁ s. r. o., ŽE SPOLOČNOSŤ DŇOM 1. AUGUST 2014 IDE DO LIKVIDÁCIE.

ĎAKUJEM VŠETKÝM ZA MILÉ KONTAKTY, VÝMENU INFORMÁCII A SPOLUPRÁCU V PRIEBEHU POSLEDNÝCH DESIATICH ROKOV.

Podrobnejší popis ponuky je na stránke Portfólio.

Masérske služby

Kontakty u jednotlivých technológii masáží sú zverejnené u mojich partnerov (čas konania terapie a ceny si prosím dohodnite priamo s nimi)

Mikroskopické vyšetrenie živej kvapky krvi v tmavom poli mikroskopu

Krvné skupiny, stava podľa krvných skupín a potravinová intolerancia

Osvetové podujatia (konzultácie o zdravotnom stave pohľadovou diagnostikou, informačné večery, semináre, školenia)

Doplnky a prípravky zdravej výživy globálnych sietí (CVI)

Doplnky zdravej výživy a ďalšie produkty (čaje, tinktúry, zmesi, elixíry, sviečky ušné, telové a čakrové)