Základy funkčnej anatómie

Dylevský, I.

Autor knihy Základy funkčnej anatómie je v našej ponuke známy učebnicou Lymfa, miazga. Základy funkčnej anatómiepredstavuje vstupný text ku štúdiu biomedicínskych odborov. Moderná koncepcia učebnice pripravuje ku nadväzujúcemu štúdiu zaklady-funkcnej-anatomie-1865_jpg_290x600_q85morfologických disciplín, ako sú koncipované v bakalárskom programe štúdia vysokých škôl. Učebnica je vhodným textom pre pedagogické fakulty, fakulty so športovým zameraním, biomedicínsky orientované odbory technických vysokých škôl a bakalárskych smerov paramedicínskeho štúdia na lekárskych fakultách.

Funkčná anatómia je vhodnou a rozumnou študijnou pomôckou aj pre rôzne typy profesných a nadstavbových kurzov realizovaných v zdravotníckych a nezdravotníckych profesiách. Učebnica má svoje miesto tiež počas prípravy na prijímacie pohovory na vysoké školy a vyššie odborné školy.

Formálna úprava textov umožňuje samostatné štúdium a učebnica je preto vhodná aj pre kombinované formy štúdia. Každá kapitola má vlastný slovník výrazov v nej obsiahnutých a je ukončená krátkym testom. Domnievame sa, že táto učebnica má miesto v knižnici fyzioterapeutov.

Autor (profesor a doktor vied) je vedúcim Pracoviska funkčnej anatómie Karlovej univerzity v Prahe, fakulty telesnej výchovy a športu a 2. lekárskej fakulty. Publikoval vyše 200 vedeckých a učebných textov. Hlavným predmetom jeho záujmu je vývoj pohybového systému, aplikácie morfológie v klinickej praxi, kineziológie a novo budovaný vedný odbor nipioanatómie (anatómie detského veku).

  • Autor Dylevský Ivan
  • Vydavateľstvo Poznání, Olomouc, ČR
  • Kniha tvrdý prebal, 332 strán, 160×230