Úvod do astrológie vodnárskeho veku

nia Ekoland klub. Je v písomnom styku s s veľa astrológmi, s ezotérickými skupinami vo svete. V Ekoland klube vedie záujmovú sekciu fikozofie a hermetizmu, ktorej hlavnou náplňou je overovať ezotérické poznanie všetkých vekov a aplikovať ich do dnešnej doby.uvod-do-astrologie-vodnarskeho-veku-1979_JPG_290x600_q85

Vláda Saturnu pomaly končí, jeho energie si hľadajú nový spôsob vyjadrenia a uvoľňuje ľudstvo zo zovretia svojej krutovlády. Novým vládcom sa stávarevolucionár Urán. Rovnosť, bratstvo, sloboda – to sú pojmy, ktoré povstávajú z útlaku Starého vládcu. Preto aj nový vek (od roku 2013 do roku 4157) od astrológa vyžaduje nové pristupy. Vzniká nutnosť reinterpretovať pôvodnú astrologickú symboliku novými spôsobmi. A to je veľká úloha pre generáciu nových astrológov…

Vo veku Vodnára poznanie povedie ku oslobodeniu ľudského vedomia od akýchkoľvek foriem manipulácie.Toto oslobodenie je pre ľudstvo potrebné, aby si uvedomilo nutnosť zabezpečenia a vymedzenia svojho duchovného rozvoja a aby sa oslobodilo definitívne od foriem manipulácie. Premena masovosti a davového efektu na individualizmus uvedomujúci si potrebu vzájomnej a ničím neobmedzujúcej spolupráce jedincov v rámci skupiny úplne rovnoprávnych bytostí. Schopnosť spolupracovať so svojím okolím by mala byť podložená zmyslom pre veľkorysosť a dobrou vôľou voči okoliu…

(J.K. z popisu veku s. 43)

  • Kniha tvrdý prebal, 332 strán, 150×210
  • Autor Kaleta Ján
  • Vydavateľstvo Poznání ČR