Učenie o piatich prvkoch

Růžička Radomír

Autor knihy Učenie o piatich prvkoch, MUDr. Radomír Růžička, CSc., je popredný český odborníkucenie-o-piatich-prvkoch-1876_JPG_290x600_q85v oblasti tradičná čínska medicína. Propagoval ju v už v 50. rokoch minulého storočia (najmä akupunktúru a akupresúru) a tým sa významne zaslúžil o jej etablovanie v československej klinickej aj experimentálnej medicíne. Je autorom a spoluautorom rady kníh z tejto oblasti: Akupunktúra v teórii a praxi,Tradičná čínska medicína v dennom živote, Tradičná čínska medicína pre 21. storočie, Mikrosystémy akupunktúry, Chronopunktúra, Čchi – kung – cesta ku zdraviuPredlekárska prvá pomoc a je tiež autorom súboru farebných nástenných máp Topografia akupunktúrnych bodov a mapy Aurikuloterapie, Su – Jok a Reflexológia.

Teória piatich prvkov a ich vzájomných vzťahov je základom celej oblasti, známej pod názvom tradičná čínska medicína, ale aj ostatných foriem vychádzajúcich z energeticko – informačných základov (celá prírodná medicíny, vrátane homeopatie a makrobiotiky). Prvky, ich usporiadanie a vzájomné vzťahy vyjadrujú nie len energoinformačné diania vo vnútri organizmu, ale aj denný, ročný a životný cyklus a súčasne charakterizujú aj typy osobnosti, ich konštitúciu, fyziologické a psychologické deje.

Rozšírenie informácii a vzťahy nájdete na stránkeMeridiány, orgánové hodiny.