Tradičná čínska medicína pre 21. storočie

V ponuke kníh už známi autori Růžička a Sosík predkladajú ďalšiu knihu pod názvom Tradičná čínska medicína pre 21. storočie. Čo chceli autori povedať? Hlavným cielom, ku ktorým sa tradicna-cinska-medicina-pre-21-storocie-2020_JPG_290x600_q85snažia smerovať, je pomôcť čitateľovi žiť harmonický život v súlade s okolím. Ukazujú, ako ku tomuto ideálnemu stavu môže pomôcť tradičná čínska medicína (TČM).

Aj v dobe neuveriteľného technického pokroku môžeme závery a odporučenia TČM využívať ku svojmu prospechu a sú to najmä:

  • systémový (celostný) prístup ku ľudskému organizmu,
  • vzťah medzi prevenciou a liečením,
  • vysvetlenie vplyvu emócii a psychiky vôbec na základné orgány.

Kniha je určená všetkým generáciám, zdravým aj chorým.

Autori, resp. autor sú v ponuke s titulmi:ChronopuktúraČchi Kung, Tradičná čínska medicína v dennom živote, Učenie o piatich prvkoch a Predlekárska prvá pomoc(len autor Růžička),

  • Vydavateľstvo Pozání, Olomouc, ČR
  • Autori Růžička, R., Sosík, R.
  • Kniha tvrdý prebal, 138 strán, 150×210