Spúšťové body a ich odstraňovanie

Najrôznejšie telesné problémy a pohybové obmedzenia začínajú častokrát svalovými spustove-body-a-ich-odstranovanie-134_jpg_290x600_q85poraneniami, ktoré v dôsledku prevládajúceho konvenčného prístupu ku ortopedickej starostlivosti nie sú adekvátne ošetrené. Všeobecne ide o poranenia mierneho charakteru, ktoré navzdory bolestivosti nevyžadujú sádrovú fixáciu, dlahovanie a ani medikamentóznu liečbu a obvykle neznemožnia fyzickú činnosť. Nič menej ich sprevádzajú nepohodlie a postupom času vedú k výraznejšej bolestivosti a obmedzeniu pohyblivosti.

Autorka v knihe poskytuje návod na liečbu aj prevenciu takýchto svalových poranení. Definuje nie len príčiny vzniku zatuhnutia a obmedzenia funkčnosti svalových vlákien, ale tiež metódy ich odstránenia. Veľmi presne definuje aj výnamovú škálu pojmu “spúšťové body“. V ilustrovanje referenčnej časti knihy predkladá vzorce prenesenej bolesti vyvolávanej spúšťačovými bodmi v jednotlivých svaloch, utriedené podľa oblasti tela, do ktorých zasahujú. Vysvetľuje, ktoré konkrétne aktivity a polohy spôsobujú vznik spúšťačových bodov a radí, ako ich uvoľniť ošetrením.

Donna Finandová, L.Ac., L.M.T. sa venuje akupunktúre a masážam so špeciálnym zameraním na myofasciálnu meridiánovú terapiu a uvoľňovacie technológie. Žije v NYC v USA.