Predlekárska prvá pomoc

… alternatívnymi metódami

Po prečítaní (preštudovaní) tejto knihy sa určite stotožníte s možnosťou ďalšieho podtitulu knihy –kniha zachraňujúca životy. Autor je známy lekár a propagátor celistvostnej medicíny. V knihe čitateľa zoznamuje so základnými princípmi a postupmi prvej pomoci ako z pohľadu západnej medicíny (aj s nadväznosťou na trestný poriadok – pokiaľ pomoc neposkytneme), tak aj v zmysle niekoľkých veľmi úspešných metód celistvostnej medicíny. Jednotlivé stavy ohrozujúce život a celý rad ďalších chorôb môžeme riešiť a vyriešiť pomocou metód vychádzajúcich z akupunktúry predlekarska-prva-pomoc-128_jpg_290x600_q85(sú to predovšetkým manupresúra, su – jok, reflexná terapia a aurikuloterapia (akupunktúra ucha)).

Autor (* 1932) je popredný, známy odborník z oblasti tradičnej čínskej medicíny. V našich podmienkach tieto princípy presadzoval už od konca 50. rokov minulého storočia (predovšetkým akupunktúru a akupresúru) a významne sa zaslúžil o etabláciu týchto metód v československej a aj experimentálnej medicíne.

V našej ponuke je od tohto autora (spoluautora) veľmi zaujímavé a poučné knihy Akupunktúra v teórii a praxi,  Čchi Kung a novinkaChronopunktúraUčenie o piatich prvkoch.

  • Autor Růžička, R. (MUDr., CSc.)
  • Vydavateľstvo Poznání, ČR
  • Kniha tvrdý prebal, 205 strán, 150×210