Numerológia magických štvorcov a deviatich hviezd, 2. vydanie

Autor Numerológia magických štvorcov… je elektrotechnický inžinier. V roku 1992 si vypočul zaujímavú prednášku o numerológii, ktorá zásadne zmenila jeho pohľad na svet. Uvedomil si, že čísla majú svoj vnútorný život, ktorý prenášajú na všetko, ku čomu sa vzťahujú. Vďaka svojmu ďalšiemu vzdelávaniu a prirodzenému citu získal neobyčajné skúsenosti a tie dodnes na svojich prednáškach odovzdáva poslucháčom. Autorovo poňatie je výnimočné v dôraze, ktorý kladie na numerologia-2011_JPG_290x600_q85vzťah numerológie ku duševnému a fyzickému zdraviu človeka.

Čísla nám umožňujú lepšie pochopiť zákonitosti nášho vývoja. Táto kniha je venovaná partnerským, priateľským a pracovným vzťahom. Je v nej popísaný postup hodnotenia kvality vzťahov predovšetkým s pomocou numerologie magických štvorcov a metódy deviatich hviezd.

  • Autor Milan Walek
  • Vydavateľstvo Poznání, ČR
  • Kniha tvrdý prebal, 148 strán, 135×205