Kniha toltéckej múdrosti

Kniha toltéckej múdrosti má v podtexte napísané, že je komplexným sprievodcom starodávnou múdrosťou. Autor knihy predkladá tri základné poučky na zvládnutie toltéckej múdrosti:

  • zvládnutie vedomia,
  • zvládnutie transformácie,
  • zvládnutie zámeru.kniha-tolteckej-mudrosti-1673_jpg_290x600_q85

Múdrosť Toltékov sa v Mexiku odovzdávala osobne a súkromne z majstra na žiaka počas viacej ako dvoch tisícročí. Teraz môžete aj vy využiť túto starobilú tradíciu na premenu svojho myslenia, pocitov a lásky ku – lepšiemu.

Toltécky majster Allan Hardman napísal svoju Knihu tak, aby poskytovala ľahké a praktické vedenie pri využívaní múdrosti s cieľom prežívať šťastný, napĺňajúci a úspešný život.

  • Autor Allan Hardman
  • Vydavateľstvo Pragma, ČR
  • Kniha brožovaná, 268 strán, 200×235