Indigové deti, desať rokov po tom…

Určite ste už počuli pojmy indigové deti, krištáľové deti či dúhové deti – som o tom presvedčený…

Rôzne zdroje tvrdia, že tieto deti majú svoju genézu – po indigových deťoch (ktoré sú viac menej “priekopníkmi” za duchovnejší pohľad na svet a citlivejší prístup k nemu) nasleduje generácia indigove-deti-desat-rokov-po-tom-2045_JPG_290x600_q85krištáľových detí. Je to téma tejto zaujímavej knihyIndigové deti – desať rokov po tom…

Toto pomenovanie indigové deti získali pre prevládajúcu indigovo – modrú farbu ich elektromagnetického poľa –aury. Indigovo modrá farba je farbou 6. čakry, tzv. 3.oka a súvisí s duchovnou cestou a silnou intuíciou.
Prevažná väčšina detí narodených po roku 1980 (uvádza sa, že až 80% z detí) je indigo. Neznamená to však, že predtým sa tieto deti, nerodili, rodili ale sporadickejšie.

Autori knihy Lee Carrol a Jan Toberová sú autormi kníhIndigové deti a Indigové oslavy. Prednášajú veľkému množstvu poslucháčov na seminároch po celom svete, o ľudských schoponostiach a možnostiach. Táto kniha je o deťoch našej planéty, o tom, čo sa s nimi skutočne deje, prečo robia to, čo robia a čo môžeme urobiť my, aby sme pomohli týmto deťom, aj ich pedagógom a najmä rodičom prežiť v kľude, pohode a porozumení…

A propo, okrem toho sa „indigáči“ začínajú zapájať do spoločenského a pracovného procesu 🙂 a vzniká celý komplex otázok, napríklad: tieto deti v puberte, ako strávili školskú dochádzku, ako riešili vzťahy s rodičmi a pedagógmi, ako sa stavajú ku zamestnávateľom…

Odporúčam, zapojte sa aj Vy spoločne s autormi tejto knihy do dôkladnej a najmä otvorenej diskusie na túto tému, ktorá v určitých okamžikoch sa môže stať až závažnou. Každopádne – ľudstvo sa vyvýja, takže na názory týchto jedincov by sme mali brať ohľad. Je na čase zastaviť čudovanie, ohováranie, vyzdvihovanie a na druhej strane potláčanie osobností, ktoré nezapadajú do konvenčnej linky naučeného života. Pripojte sa ku diskutujúcim, ktorí hľadali a našli odpovede na zásadné otázky skutočného života, ktorý obklopuje indigové deti (a možno aj budúcnosť ľudstva).

  • Autori Carroll, L., Toberová, J.
  • Vydavateľstvo Fontána, Olomouc, ČR
  • Kniha brožovaná, 145×200, 180 strán