Fascie

… anatómia, poruchy a ošetrovanie

Paoletti, S., ilustrácie Sommerfeld, P.

Keď pred viac ako sto rokmi Still, A. T. prvý raz definoval princípy osteopatie, zdôraznil dôležitosť fascii, „…fascie nám vzhľadom ku ich úlohe v tele poskytujú jeden z najväčších problémov na riešenie; fascie-1139_jpg_290x600_q85držia každý sval, vénu, nerv a všetký dôležité orgány tela. Je to takmer sieť nervov, buniek, trubíc bežiacich ku ním a od nich, križujú sa a sú vyplnené nepochybne miliónmi nervových centier a vlakien s cieľom starať sa o prácu sekrécie a exkrécie životne dôležitých alebo deštruktívnych tekutín. Akciami fascii a ich chybami sa zmršťujeme alebo mohutnieme a umierame…

Fyzioterapeut Vágner ku tejto knihe sa vyjadril „…práca s fasciami nám dáva nové a netušené možnosti nie len v terapii, ale tiež v hlbšom pochopení štruktúry, funkcii a riadeniu ľudského organizmu. Už nemôžeme hovoriť len o terapii, skôr o komunikácii s inteligentným tkanivom. Je to výzva ku ďalšiemu bádaniu, ale aj pokore…„. Fyzioterapeut Zapletal hovorí „… kniha, ktorú práve držíte v rukách je ojedinelá ako témou, tak aj rozsahom a to nie len u nás, ale aj v zahraničí. Predložené spektrum informácii od embryológie cez anatómiu, funkcie, testy až po terapiu fascii, je natoľko rozsiahle a zásadné, že by táto kniha nemala chýbať v knižnici terapeuta…., dokonca aj lekári nájdu nové poznatky…„.

Kniha je bohato ilustrovaná.

  • Autor Paoletti Serge
  • Ilustrácie Sommerfeld Peter
  • Vydavateľstvo Poznání, Olomouc ČR
  • Kniha tvrdý prebal, 326 strán, 160×230