Drahé kamene. Ako nám môžu pomôcť?

Hrbek Antonín

Autor je nezávislý publicista. Je autorom a spoluautorom mnohých publikácii doma a v drahe-kamene-ako-nam-mozu-pomoct-96_gif_290x600_q85zahraničí. Astrológiou a drahými kameňmi sa zaoberá vyše pol storočia. Skúsenosti a vedomosti z týchto odborov prehlbuje spoluprácou s odbornými pracoviskami v USA a SRN.

Kniha je zameraná predovšetkým na používateľov a jej cieľom je ukázať, ako drahé kamene môžu skutočne pomôcť, aké sú ich silné a slabé stránky a na čo treba dávať pozor. Po úvodnej historizujúcej časti je popísaná súvislosť astrologických znamení a drahých kameňov. Nasleduje stlas drahých kameňov s ich charakteristikami a podrobným popisom ich účinkov na psychiku a zdravie. Výber kameňov je s ohľadom na ich dostupnosť na našom trhu a tiež ku ich cene. V závere sú uvedené základné možnosti použitia drahých kameňov, spôsoby ich výberu a ošetrovania. Všetky informácie v knihe boli podrobené kritickému výberu a sú v nich premietnuté vlastné skúsenosti autora.

Antonín Hrbek má v ponuke aj knihu o astrológii.

  • Autor Antonín Hrbek
  • Vydavateľstvo Poznání, ČR
  • Kniha tvrdý prebal, 182 strán, 135×205