Dotknite sa seba

… lebo aj to je psychológia dotykových povolaní

Vlček Váslav

Václav Vlček (PhDr., Mgr., CSc.) študoval na fakultách Karlovej univerzity v Prahe. Získal titul dotknite-sa-seba-95_gif_290x600_q85magistra učiteľstva, absolvoval postgraduálne štúdium pre výskumnú prácu v školstve, získal doktorát z filozofie a hodnosť kandidáta pedagogických vied v oblasti teórie a praxe prípravy na zdravotnícke povolania. Pôsobí ako člen predsedníctva Českého klubu skeptikov Sisyfos (tiež popísané v knihe)

Obsah tejto knihy je riešený veľmi zaujímavo, logicky členený do “očakávaných” tématických celkov a skutočne čaká len na vás…

 

  • Autor Váslav Vlček
  • Vydavateľstvo Poznání, ČR
  • Kniha brožovaná, 108 strán, 140×200