Človek ako viacúrovňová bytosť

Brzobohatá, J., Červený, A.

Autori hneď v úvode knihy Človek ako viac úrovňová bytosť píšu: „… i keď naďalej v tejto clovek-ako-viacurovnova-bytost-1844_jpg_290x600_q85knihe budeme hovoriť o našej kresbe ako automatickej, jej podstata je iná. Ide o vyššiu vedomú formu komunikácie kresbou pomocou symbolov s napojením do vyšších duševných a duchovných sfér. V tomto prípade ide o duchovnú symbolickú a dokumentujúcu kresbu, ktorá je vedená vzájomnou komunikáciou s osobným vodcom a duchovnými bytosťami …“.

Od samého počiatku ľudskej existencie ľudia tušili, že fyzické telo je len najzákladnejšia biologická časť človeka, ktorá má vo vyššej rovine – dušu a ducha. Podľa stupňa vývoja, poznania, krajiny pôvodu a náboženstva delili nehmotnú časť na rôzne úrovne, pomenovávali ich a prisudzovali im dané úlohy a schopnosti. V novodobých dejinách sa ozývali hlasy (dokonca aj oficiálne doktríny vnucovali „svoje“), že čo nie je možné dostupnými technickými prostriedkami „zmerať“ – je nepravdivé a zavádzajúce, teda neexistuje. Takže dá sa zmerať láska vo všetkých možných parametroch…? Nie – nedá, ale cez to všetko o nej nikto (vrátane vedcov) nepochybuje!

A aj preto je táto kniha na svete…

  • Autori Brzobohatá, J., Červený, A.
  • Vydavateľstvo Agape, Brno, ČR
  • Kniha brožovaná, 181 strán, 145×205