Chronopunktúra

Ružička, R., Nitsche, J., Sosík, R.

Kniha autorského kolektívu má podnadpis Energia času a naše zdravie. Kniha Chronopunktúra sa zaoberá o vplyve energie času na náš život a zdravie. Celý život sa odohráva v určitom priestore a čase a energia času sa riadi pohybom nebeských telies – a s tým súvisiace aj fyziologické a patologické deje v ľudskom tele. Energia času teda ovplyvňuje nie len našu chronopunktura-1980_JPG_290x600_q85konštitúciu, podľa podľa ktorej môžeme predpokladať riziko ochorenia niektorého orgánu, ale aj dobu vzniku choroby, alebo predvídať čas možného zhoršenia či zlepšenia zdravotného stavu. Rokmi overené skúsenosti, ktoré sú koncentrované v tejto knihe, poskytujú návody na zistenie konštitúcie jedinca a choroby, na prevenciu harmonizácie energie pomocou cvičenia ako aj na samotnú liečbu.

Známy český lekár a autor Ružička (aj ako spoluautor) v ponuke kníh sa prezentuje knihami Akupunktúra v teórii a praxi, Tradičná čínska medicína v dennom živote, Tradičná čínska medicína pre 21. storočie, Čchi kung, Učenie o piatich prvkoch a Predlekárska prvá pomoc.

  • Autori Ružička Radomír, Nitsche Jiří, Sosík Rudolf
  • Vydavateľstvo Poznání, ČR
  • Kniha brožovaná, 189 strán, 130×200