Akupunktúra v teórii a praxi

Kniha Akupunktúra v teórii a praxi je základnou knihou autora v rade kníh o akupunktúre. Akupunktúra je jednou zo základných pilierov tradičnej čínskej medicíny (TČM). Ako liečebná metóda je využívaná veľkou časťou populácie a jej pozitívne výsledky sú preverené tisícročiami. Patrí do skupiny holistickej medicíny (holizmus (z gréckeho to holon = celok) je filozofia celostnosti;
tento myšlienkový smer z 20. storočia zdôrazňuje prioritu celku pred časťou),
lebo sa pozerá na akupunktura-v-teorii-a-praxi-2024_JPG_290x600_q85človeka ako jediný celok telesného a psychického (niektoré zdroje uvádzajú aj duševného). V človeku sa v určitej podobe zrkadlia vesmírne deje a preto je nutná harmónia medzi vonkajším a vnútorným. Pri narušení tejto rovnováhy prichádza ku vzniku ochorenia.

Zatiaľ čo západná medicína je založená na štrukturálnej a orgánovej báze, východná medicína má za základ energeticko – informačné deje. Ďalším rozdielom je jej preventívne zameranie, ktoré vychádza z poznatku, že je lepšie chorobe predchádzať – než ju liečiť. A tak dnes v západných krajinách vyhľadávajú akupunktúru predovšetkým tí ľudia, ktorým klasická medicína nepomohla. Akupunktúra má veľmi dobré výsledky zvlášť pri liečbe funkčných a zvratných ochorení a bolestivých stavoch.

Autor známy ako výrazný presadzovateľ akupunktúry od 50. rokov minulého storočia je v ponuke s titulmi (aj ako spoluautor): Chronopuktúra, Čchi Kung,Tradičná čínska medicína v dennom živote, Tradičná čínska medicína pre 21. storočie, Učenie o piatich prvkoch a Predlekárska prvá pomoc.

  • Kniha tvrdý prebal, 541 strán, 175×245
  • Autor Ružička Radomír, MUDr., CSc.
  • Vydavateľstvo Poznání, Olomouc ČR