Ako nám môže pomôcť astrológia

Hrbek Antonín

Autor je nezávislý publicista. Je autorom a spoluautorom mnohých publikácii doma a v zahraničí. Astrológiou a drahými kameňmi sa zaoberá vyše pol storočia. Skúsenosti a vedomosti z týchto odborov prehlbuje spoluprácou s odbornými pracoviskami v USA a Nemecku.

Kniha jedného zo služobne najstarších českých astrológov zoznamuje záujemcov s tým, v čom ako-nam-moze-pomoct-astrologia-1845_jpg_290x600_q85by im mohla byť astrológia užitočná, v ktorých oblastiach života by mala byť porada s astrológom nápomocná, ako si astrológa zvoliť, ako sa na konzultáciu pripraviť a čo od rady očakávať. Záujemca dostane prehľad poučenia o rozmanitých druhoch astrológie, o metódach a technológiach, ktoré astrológ používa pri práci.

Obsiahle a kriticky sa autor vyjadruje o súčasnej bulvárnej astrológii, ktorá zaplavila médiá. Kniha vyvracia aj rad astrologických povier. V závere sú zhrnuté hlavné námietky proti astrológii a sú dané na pravú mieru.

Antonín Hrbek má v ponuke aj knihu o drahých kameňoch.

  • Autor Hrbek, A.
  • Vydavateľstvo Poznání, Olomouc, ČR
  • Kniha tvrdý prabal, 192 strán, 160×230