Vysoký krvný tlak, hypertenzia

Nepríjemnosť spojená s chorobnými zmenami krvného tlaku vo veľkom krvnom obehu…

Hypertenzia (VKT)vysoky-krvny-tlak-1415_jpg_290x600_q85 (1)

Chorobné zvýšenie krvného tlaku môže byť podľa príčin, ktoré sú väčšinou neznáme. Rozoznávameprimárne (hypertonická choroba), bežne označované ako vysoký krvný tlak a sekundárne (sekundárna hypertenzia) ako následok ochorenia iných orgánov.
Hypertonickú chorobu charakterizuje zvýšený krvný tlak, ktorý vznikol bez organického poškodenia obehového systému, žliaz s vnútorným vylučovaním, CNS alebo obličiek. Všeobecne je prijatý názor, že ide o závažnú poruchu riadenia cievneho tonusu so zmenami vo funkcií endotelu (vnútorná výstelka cievy), ktorý je zodpovedný za reguláciu priesvitu cievy a cievneho tonu. Spravidla je sprievodným javom ochorenia obličiek a nadobličiek, pečene a prirodzene nevhodná strava (soľ, tuky, fajčenie, alkohol…), či dlhodobý stres. Nezabúdajte prosím, že krvný tlak „pulzuje“ aj so vzťahmi a jednoznačne usporiadané vzťahy môžu významne pomôcť urovnaniu krvného tlaku ak nie do normálu, tak aspoň znížiť nebezpečné hodnoty,

Hraničné hodnoty KT:

  • normálny KT 120 mm Hg a menej (systolický – S), 80 mm Hg a menej (diastolický – D);
  • predhypertenzia KT 120 až 139 mm Hg S; 80 až 89 mm Hg D;
  • hypertenzia 1. stupňa KT 140 až 159 mm Hg S; 90 až 99 mm Hg  D;
  • hypertenzia 2. stupňa KT 160 mm Hg a viac S; 100 mm Hg a viac  D.

Nizke hodnoty od normálneho krvného tlaku je takisto ťažkosť, ktorú treba korigovať a volá sa hypotenzia, alebo nízky krvný tlak. Hodnoty KT v detskom veku a u mladistvých sú nižšie. Aby ste vedeli korektne merať KT, bude vhodné si prečítať článok Pravidlá merania krvného tlaku.

Balíček odporučených prípravkov proti vysokému krvnému tlaku