Srdcovo–cievne choroby (Infarkt myokardu, Kardiovaskulárne choroby)

Nepríjemnosť spojená s naším srdcom a cievami…

Infarkt myokardusrdcovocievne-choroby-1463_jpg_290x600_q85

Infarkt myokardu je odumretie časti srdcovej svaloviny (myokardu) prerušením krvného zásobovania. Príčinou býva uzáver niektorého úseku koronárnej tepny, najčastejšie pri jej artérioskleróze s následnou ťažkou nedokrvenosťou (ischémiou) príslušného okrsku tkaniva srdca. Ojedinele príčinou infarkt myokardu môže byť aj spastický uzáver cievy a následne nedokrvenie a odumretie svaloviny myokardu (pozor na nervákov…). Prejavuje sa silnou bolesťou na hrudi (niekedy vyžaruje do ramena, ruky – najmä vľavo, krku či brucha), úzkosťou (strach zo smrti – Horror Mortis) a stresovým potením (studený pot, veľké kropaje na čele). Môžu nastať aj zažívacie problémy či výraznejšia dýchavica. Infarktovú bolesť treba odlíšiť od stenokardickej bolesti, ktorá nekončí infarkt myokardu, ustúpi po podaní liekov na rozšírenie ciev.

Kardiovaskulárne choroby

Pod týmto pojmom nájdeme systémové choroby srdca a ciev (najmä kôrnatenie tepien), ischemické choroby DK a cerebrovaskulárne choroby. Cerebrovaskulárne choroby vznikajú na podklade porúch mozgových ciev a následným nedostatočným prekrvením mozgu (ischémia) alebo s krvácaním do mozgového tkaniva. Najčastejšou príčinou je artérioskleróza (kôrnatenie tepien) spojená s hypertenziou, trombóza, embólia a vrodené aj získané poruchy ciev (výdute – aneuryzmy).

Balíček odporučených prípravkov na prevenciu proti srdcovo – cievnym chorobám