Senilita, demencia

Otázky spojené s menej radostným životom, nie len svojim…

Senilita známa tiež pod pojmom senilná aleboparalytická demencia. Má chronicky progresívny charakter s globálnymi psychickými poruchami a celkovou degeneráciou osobnosti.senilita-1464_jpg_290x600_q85

Osobitnou formou je presbyofrénia – s masívnymi poruchami pamäte a ťažkou dezorientáciou.

Pod pojmom presenilná demencia sa označuje skupina symptómov, vyplývajúce z včasného degeneratívneho poškodenia NS. Do tejto skupiny patrí asi najznámejšia Altzhemerova choroba, menej častá je Pickova choroba – atrofia mozgovej kôry a Creutzfeldt – Jakobova choroba – pomalá vírusová choroba tzv. nekonvenčnými vírusmi, postupujúca po nervovom systéme.

Balíček odporučených prípravkov proti rozvoju senility