Roztrúsená skleróza

Nepríjemnosť spojená s naším centrálnym nervovým systémom…

tiež skleróza multiplex

Routrúsená skleróza, skleróza multiplex je chronické ochorenie centrálneho nervového systému roztrusena-skleroza-1417_jpg_290x600_q85vyvolané poškodením obalu nervových vlákien, ktoré spôsobuje chronický nedostatok vitálnych látok. Postihuje skôr osoby mladšieho a stredného veku. Príčina je neznáma, predpokladá sa účasť neznámeho vírusu a autoimúnne poškodenie, ale určite sa na chorobe podpisuje denaturovaná strava a chudobná na živiny. Príznaky sú najmä poruchy koordinácie pohybu, citlivosti, pocit únavy, polymorfné prejavy vegetatívneho charakteru. Priebeh je kolísavý, striedajú sa obdobia kľudu a rýchleho zhoršenia, ktoré môže vyprovokovať aj banálna infekcia (nádcha).

Balíček odporučených prípravkov proti rozvoju roztrúsenej sklerózy