Plesne, mykóza

Problémy spojené s nepríjemným hosťom na ľudskom tele…

Plesne (mykózy) sú ochorenia spôsobené hubami (plesne, kvasinky). Miestna mykóza, najmä plesne-1442_jpg_290x600_q85kožná (dermatomykóza), resp. slizničná, patria ku veľmi častým ochoreniam. Na ich vzniku sa podieľa zaparenie (nákaza na verejných priestranstvách – bazén, WC) alebo nedostatočná hygiena jednotlivca – paradoxne aj prílišná hygiena („kvalitné“ hygienické potreby). Vyšší výskyt býva u pacientov s DM.
Celková mykóza s postihnutím vnútorných orgánov (najmä pľúc, čriev, mozgu) sa vyskytuje predovšetkým u osôb s narušenou imunitou. Väčšina pôvodcov týchto ochorení je všade prítomná. Za normálnych okolností nevyvolávajú žiadne ochorenie.

Balíček odporučených prípravkov proti plesniam