Parkinsonova choroba

Nepríjemnosť spojená s chorobou nervového systému…

Parkinsonova choroba – ochorenie nervového systému, bazálnych ganglií v mozgu.

Klinický obrazparkinsonova-choroba-1439_jpg_290x600_q85

Ochorenie má progresívny priebeh a zreteľne skracuje čas dožitia postihnutých osôb. Vyvíja sa pomaly, pacient často nevie udať vznik prvých prejavov ochorenia. Hlavné klinické príznaky sú tremor, rigidita a akinéza.
Tremor (tras) – postihuje zo začiatku periférne časti končatín, je skôr hrubší, frekvencia 6-8 c/s (EMG). Tremor je predovšetkým posturálny, v úplnej relaxácii (spánok) i pri pohybe sa zmierňuje. Na prstoch ruky pripomína počítanie mincí. Viditeľný je aj na hlave. Práve tremor privádza pacienta k lekárovi.
Rigidita – svalová stuhnutosť- sa dá zistiť pri pasívnych pohyboch končatinami – ako zväčšený, rovnomerne rozložený odpor počas exkurzie pohybu, pritom však charakteristicky sakadovaný, akoby sa uvádzalo do pohybu nejaké ozubené súkolie (fenomén ozubeného kolesa). Akinéza – strata pohyblivosti – Je najzávažnejším príznakom choroby. Pacient len s veľkým vôľovým úsilím dokáže spúšťať pohyb a v ňom zotrvať. Stráca reflexné súhyby HK pri chôdzi, žmurkanie, mimiku, zvýšená sekrécia mazových žliaz (facies oleosa), gestikulačné pohyby, automatické súhyby pri vstávaní zo sedu a pod. Prejavuje sa porucha udržiavania rovnováhy a porucha držania tela.
Neuropsychologický profil demencie u PCH – je charakterizovaný progresívnym „dysexecutívnym“ syndrómom s pamäťovým deficitom a poruchou abstraktného myslenia. Riziko rozvoja demencie je u PCh 1,7 – 5,9 krát vyššie než u bežnej populácie rovnakého veku, vzdelania a pohlavia. Na vzniku sa podieľa oxidatívne poškodenie buniek (podstatou je nedostatok dopamínu v bazálnych gangliách mozgu). Dopamín je neurotransmiter – je to chemická látka uvoľňovaná z nervových zakončení na nervové spojenia (synapsy). Slúži k prenosu impulzu cez synaptickú štrbinu a umožňuje tak šírenie nervového vzruchu alebo vyvolanie určitej reakcie – sťah svalu, vyprázdnenie žľazy…

Parkinsonizmus

P-s (tiež Parkinsonský syndróm) – stav pripomínajúci Parkinsonovu chorobu. Vzniká ako následok napr. artériosklerózy mozgových ciev, zápalu mozgu, otravy CO alebo podávaním niektorých liekov.

Balíček odporučených prípravkov proti rozvoju Parkinsonovej choroby

Odporúčame Dúhový elixír Fruktavit s vysokým obsahom prírodných antioxidantov.