Obezita

Nepríjemnosť jedinca a zároveň aj celospoločenský otáznik…

Obezita je zmnoženie telesného tukového tkaniva (podkožného a viscerálneho) v dôsledku ukladania nespotrebovanej energie u disponovaných jedincov. O. je najbežnejšou nutričnou obezita-1430_jpg_290x600_q85dsúčasnosti. Stále rastúca prevaha obezity, na začiatku tretieho tisícročia dosahuje obezita rozmer pandémie (najmä útrobná – viscerálna o.). Hrozbou je pribúdanie obéznych detí a mladistvých. Ukladanie tukového tkaniva sa nepovažuje za patologický proces, ale jeho nadmerné ukladanie hlavne v oblasti trupu a brucha (obezita androidná, viscerálna). Obezitou laicky rozumieme obvod pása u žien nad 88 cm u mužov nad 102 cm. R. 2002 zaradila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nadmernú telesnú hmotnosť medzi hlavné rizikové faktory ohrozujúce zdravie. O. radíme medzi multifaktoriálne ochoreniam a to množstvo a druh prijímanej potravy, centrálne riadenie sýtosti, hormonálne riadenie a absorpcia, alebo ukladanie energie, fyzická aktivita, podiel metabolizmu a duševná (citová) rovnováha. Existuje kauzálny vzťah medzi viscerálnou obezitou a metabolickým syndrómom, aterosklerózou, KVO, DM 2 a ďalšími diagnózami.
O. a centrálne regulačné mechanizmy
CNS má integrujúcu úlohu v riadení energetického príjmu a výdaja. Informáciu o metabolickom stave prinášajú do mozgu nervové a humorálne signály z periférie (z tukového tkaniva), v hypotalame sa tvoria rôzne neuropeptidy, ktoré ovplyvňujú chuť k jedlu, chovanie, výdaj energie (sýtosť, hlad, nasýtenie). Látky – serotonin – znižuje pocit hladu, Dopamin – sprostredkuje vnem sýtosti. Regulácia týchto hladín je princíp liekov na obezitu.

Obezita a genetika

O. vzniká ako multifaktoriálne ochorenie. Na jeho patogenéze sa podieľa veľký počet génov spolu s faktormi vonkajšieho prostredia. V ľudskom tele bolo dokázaných niekoľko tried génov, ktoré sa uplatňujú v redukcii hmotnosti. Boli identifikované gény funkčne viazané s rodinným typom obezity. Prínosom je objasnenie monogénnych foriem obezity – sú postihnuté gény, ktoré sa podieľajú na riadení energetickej rovnováhy a inzulínovej citlivosti.

Obezita a jej dôsledky

O. zvyšuje riziko závažných ochorení: KVS, aterosklerózy, DM, vysokého tlaku, rakoviny, IM, zlyhanie srdca, zlyhanie obličiek a iné metabolické ochorenia. O. zhoršuje kvalitu života. Predstavuje sociálno – ekonomickú záťaž postihnutého jedinca aj celej spoločnosti. O. detí a mladistvých je dôsledok meniacich sa podmienok stavovanie, fyzickej aktivity, psychickej záťaže. Mnohí rodičia považujú obezitu za prijateľnú normu, hlavne ak sú sami obézni, správajú sa k nej nedôsledne a ľahostajne.

Obezita a jej liečenie

Významným faktorom je stanovenie reálnych cieľov. Čím sme starší, tým je to ťažšie. Diéta nerešpektuje fyziológiu človeka – pri znížení príjmu potravy na viac ako 3 dni za sebou, telo má omylom signál, že trpí hladom a automaticky zníži metabolizmus, aby udržalo čo najviac tuku (zdroja energie) pre životne dôležité orgány na zachovanie ich funkcie, tým sa sťaží úsilie o redukciu hmotnosti. Keď sa ukončí diéta, metabolizmus je natoľko spomalený, že čokoľvek prijaté nad polovicu obvyklej dávky pri diéte spôsobí nový prírastok hmotnosti – „jo – jo efekt“. Diéty vybudujú „zlyhávajúce mechanizmy“, ktoré majú za následok žalostne nízky podiel úspešnosti. Riešením je pevný životný štýl so zreteľom na zásady racionálnej životosprávy, telesná a duševná aktivita.

Balíček odporučených prípravkov proti obezite

Na podporu boja proti obezite odporúčame aj (v uvedenom poradí) dva z Dúhových elixírov a toFungilen (najmenej dvojmesačná kúra) a následneDetoxilen.