Nespavosť, insomnia

Nepríjemnosť spojená s „počítaním ovečiek“…

Nespavosť (insomnia) môže byť rôzneho charakteru podľa toho, či je porušená dĺžka spánku, jeho intezita, rytmus striedania spánku a bdelosti či je porušené zaspávanie a zobúdzanie, alebo nespavost-1423_jpg_290x600_q85priebeh spánku. Nespavosť (insomnia) sa objavuje aj bez zistiteľnej príčiny, je to tzv. habituálna insomnia, býva často u ľudí s prevahou sympatického nervového systému, tzv. vegetatívni jedinci, často nespavosť tvorí čiastkový príznak rozličných chorôb – neuróz, psychóz, orgánových poruchách mozgu najmä pri dráždivých (iritačných) poruchách mozgového kmeňa.

Spánok môžu rušiť rôzne vonkajšie činitele, vtedy nejde o skutočnú nespavosť keď sa činitele odstránia, spánok sa dostaví; rušivo pôsobia zmeny spánkového stereotypu napr. zmena prostredia, postele a pod. Spánok môžu rušiť aj rôzne telesné prejavy a ťažkosti ako kašeľ, dýchavica, časté nočné močenie, potenie, opuch nosovej sliznice, bolesti a pod., stavy emotívneho napätia (aj u zdravého spánku vyvolávajú poruchy) – nepríjemná správa, škriepka, odchod na cestu, nadmerné telesné a duševné vyčerpanie.

Úspech liečby závisí od možnosti odstránenia vyvolávajúcich príčin nespavosti, liečba musí byť vždy individuálna, dôležitá je úprava životosprávy, určitá pravidelnosť, odstránienie všetkých rušivých vplyvov a ako doplnkovú liečbu treba uviesť užívanie tráviacich fermentov, pretože zaťažený a nestrávený obsah žalúdka býva veľmi častou príčinou nespavosti.

V individuálnych prípadoch jednoduchým a nenáročným prostriedkom je ponorenie nôh až po kotníky na štvrť hodiny do horúcej vody (vydržateľnej!) tesne pred spaním :-); odporúčam odskúšať pravidelne minimálne týždeň…

Balíček odporučených prípravkov proti nespavosti