Mozog

Nepríjemnosť nastane až vtedy, keď je spravidla neskoro…

V mozgu sa nachádza viac ako 25 miliárd nervových buniek – neurónov a sú pospájané miliónmi nervových vlákien. Výmena informácií sa uskutočňuje pomocou bioelektrických dejov a pomocou biochemických látok – neurotransmiterov. Neurotransmitery produkujú neuróny. mozog-1456_jpg_290x600_q85Nervové bunky sú veľmi citlivé, preto pracujú naplno len za optimálnych podmienok, ak nie sú optimálne podmienky zabezpečené, nervová bunka sa poškodzuje – degeneruje. Poškodenie (degenerácia) sa môže prejaviť pocitom chronickej únavy, poruchami pamäti, roztržitosťou, nesústredenosťou, dezorientáciou, zvýšeným zabúdaním, neudržaním rovnováhy a zlou koordináciou pohybov a pod.

Poškodenie (degenerácia) mozgu môže byť vplyvmi včasných degeneratívnych zmien na úrovni nervových buniek, môže byť aj cievneho pôvodu, pri pokročilej arterioskleróze, pri poškodení krvného zásobenia mozgu pre inú príčinu – úraz, nádor, infarkt, embolizácia z iného riečišťa a pod. Podľa toho, ktorá časť mozgu je zasiahnutá chorobným procesom, sa stretávame s rôznymi vonkajšími prejavmi, buď postihnutie motorických funkcií alebo intelektových.

Balíček odporučených prípravkov na udržanie mozgu v kondícii