Lymfoedém, nepriechodnosť lymfatického systému

Nepríjemnosť spojená s lymfatickými cestami ľudského organizmu…

Lymfoedém predstavuje opuch z nahromadenia lymfy pri nepriechodnosti (obštrukcií) lymfoedem-1429_jpg_290x600_q85lymfatických ciest. Opuchy sú signálom, že s našim organizmom nie je niečo v poriadku. Môže ísť napríklad o skrytý zápal, postihnutie tela nežiadúcimi chemickými a toxickými látkami či prejav začínajúcho ochorenia. L. môže vzniknúť postihnutím lymfatického systému v priebehu lymfómu alebo metastazujúceho karcinómu. V každom prípade je na mieste dôkladné vyšetrenie odborníkom.
L. môže byť primárny – vrodený, sekundárny(následkom traumy, chirurgického výkonu s odstránením lymfatických uzlín alebo pre fibrózne zmeny v dôsledku liečby nádorových procesov rtg – terapiou) a chronický (môže mať rozmer až elefantiázy (obrovská, biela, tuhá končatina).
L. môže byť aj z infekcií (následkom napr. furukulov) a generalizovaný (býva pri ťažkých formách chronických ochorení srdca (ICHS, srdcové chyby, kardiomyopatie), v štádiu pravostranného srdcového zlyhávania) a z hypoproteinémie. S edémami sa stretávame aj pri hormonálnych poruchách nadobličiek aj pri hladovaní. Zvláštnou formou je myoedém a angioneurotický edém.

Balíček odporučených prípravkov proti lymfoedému