Kŕčové žily, varixy, chronické žilové ochorenie

Kŕčové žily (varixy) je časté ochorenie (10% mužov a 20% žien našej populácie). Kŕčové žily sú vakovito rozšírené, vinuté, povrchové žily najviac na nohách. Sú kolaterálmi pri trombóze hlbokých žíl, alebo sú prejavom vrodenej cievnej anomálie získanej artériovej fistuly, vznikajú pri nedostatočnej funkcií chlopní v žilách, ktoré zabraňujú spätnému toku krvi (žilný alebo krvný reflux). Laický výraz kŕčove žily v lekárskej terminológii je definované ako chronické žilové ochorenie a chronická žilová nedostatočnosť. Významný podiel na tejto ťažkosti má dedičnosť. Lekárska veda klasifikuje toto ochorenie v šiestich stupňoch – C0 až C6, ktoré korešpondujú so krcove-zily-2094_jpg_290x600_q85štádiami ochorenia žíl. Pri jednotlivých úrovniach sú tieto prejavy:

 • C0 – pocit unavených nôh, pocit puchnutia DK, nočné kŕče, pálenie, svrbenie, bolesti pozdĺž žíl (ktoré sa zvýrazňujú počas dňa v sede alebo v stoji)
 • C1 – metličkové kŕčové žily (zhluk rozšírených žiliek s priemerom menej ako 1 mm) ale aj žily s priemerom 1 až 3 mm (retikulárne žily)
 • C2 – výraznejšie vyklenutia už zmenených žíl na nohách, komplikácie ako zápaly kŕčových žil (varikoflebitída)
 • C3 – opuchy nôh
 • C4 – zmeny na koži predkolenia, exém, rôzne druhy pigmentácie, stenčenie kože (biela atrofia)
 • C5 – zahojený vred predkolenia
 • C6 – otvorený vred predkolenia (bércový vred) – až 85% prípadov má pôvod v žilovom ochorení.

Kŕčové žily bývajú primárne a sekundárne.

Primárne kŕčové žily:

 • vznikajú na podklade vrodenej menejcennosti väzivového tkaniva v žilovej stene a steny sú ochabnuté, pri nedovretí chlopní dochádza ku hemodynamickým zmenám
 • povrchový a hlboký žilový systém je pospájaný systémom spojovacích žíl, pri kŕčových žilách sa hromadí krv v povrchových žilách. Svalová pumpa lýtkových a stehnových svalov (tzv. periférne srdce) počas chôdze je disfunkčná, zhoršuje sa krvný prietok, žilový tlak sa zvyšuje a povrchové, žily sa rozširujú.

Štádiá ochorenia žíl

 1. štádium – nedovieravé chlopne povrchového žilového systému
 2. štádium – postihnuté aj chlopne hlbokého žilového systému
 3. štádium – nedovieravé chlopne na spojovacom žilovom systéme, vzniká chronická žilová nedostatočnosť, ktorá sa prejaví opuchom, zmenou pigmentácie kože, ekzémom až vredom predkolenia (Bércove vredy), najčastejšie na oblúku vnútorných členkov.

Sekundárne kŕčové žily (varixy) vznikajú po zápale hlbokého žilového systému, po úraze alebo pri artériovenóznej fistule. Sekundárne varixy sú kompenzačnými kanálmi pri porušenom odtoku hlbokými žilami.

Klinický obraz – únava dolných končatín, v pokoji sa objavujú kŕčové bolesti (odtiaľ odvodený názov „kŕčové žily“), postupne sa objavuje ekzém, zmena pigmentácie, kompresia až vredy, ktoré sú dôsledkom zlej lokálnej výživy kožného tkaniva DK. Vredy sú zasa dôsledkom ľahkej zraniteľnosti tkaniva DK.

Bércové vredy sú tiež formou cievneho ochorenia nôh.

 • Veľmi zle sa hoja.
 • Zdĺhavá a náročná liečba.
 • Vhodné je chirurgické odstránenie varixov.
 • Lieči ich bandážovanie, správna výživa a životospráva.
 • Správne doplnky výživy sú veľmi dôložité

Balíček odporučených prípravkov proti žilovým chorobám