Epilepsia, epileptický záchvat

Nepríjemnosť spojená s chorobnými záchvatmi kŕčov a bezvedomím…epilepsia-1414_jpg_290x600_q85

Epilepsiaepileptický záchvat – je syndróm, ktorým mozog odpovedá na najrozličnejšie chorobné procesy (stavy po úraze mozgu, zmeny látkovej premeny, cievne ochorenie mozgu) alebo je to reakcia len na silné podnety alebo reakcia len na každodenné, bežné podnety. Vznik epileptického záchvatu podmieňuje existencia malého ohniska podráždenia buď v medzimozgu alebo priamo v mozgových pologuliach, najčastejšie v spánkovom laloku.
Klinicky je e. charakterizovaná záchvatmi – veľkýzáchvat, malý záchvat, psychomotorický záchvat.

  1. Veľký záchvat – sa začína náhlym bezvedomím, pádom na zem (niekedy s výkrikom), spastickými kŕčmi svalstva celého tela. Pacient bije hlavou, hornými a dolnými končatinami o podložku, chrčivo dýcha, z úst vytekajú skrvavené spenené sliny a pohryzie si jazyk, často sa pomočí. Po záchvate nasleduje hlboký spánok alebo zmätené konanie, môže mať amnéziu.
  2. Malý záchvat – býva častejšie u detí a mladých ľudí. Pacient má priebeh relatívne pokojný (sekundu, pár sekúnd) spravidla nespadne. Pacient sa náhle „zarazí“. Keď nadobudne vedomie, pokračuje v predchádzajúcej činnosti.
  3. Psychomotorický záchvat – býva častejšie u dospelých ľudí. Pacient má priebeh relatívne pokojný (spravidla nespadne). Pacient vykonáva rozličné stereotypné pohyby, spravidla neúčelné, neprirodzené danej situácií. Keď nadobudne vedomie, pokračuje v predchádzajúcej činnosti, nič si nepamätá (amnézia), ani napr. ako sa dostal na nové miesto.

Balíček odporučených prípravkov proti epilepsii

V prípade častejších a intenzívnejších záchvatov odporúčame tinktúru Valeriána synergizovať elixíromNeuren.