Dyspepsia, ťažkosť čreva a žalúdka – URLS NOT SET

Nepríjemnosť spojená so súborom „pestrých“ ťažkostí so žalúdkom a črevami…

Dyspepsia je súbor veľmi pestrých ťažkostí vznikajúcich pri poruchách funkcií žalúdka a čriev. Dyspepsia žalúdková – zahrňuje ťažkosti v oblasti hornej časti tráviacej rúry; dyspepsia črevná – zahrňuje ťažkosti v oblasti dolnej časti tráviacej rúry.
Dyspepsia žalúdková – medzi symptomatické prejavy sa radia pocit plnosti, tlaku, nafúknutia žalúdka, grganie, nechuť do jedla, zvýšené slinenie, vracanie. Príčinou je porucha nervovej regulácie, hrubé chyby v stravovaní a životospráve, poruchy sekrécie tráviacich štiav, emociálne neprija stresové príčiny, neurovegetatívna labilita.
Dyspepsia žalúdková – sa delí na:

  1. dráždivý žalúdok – prejavuje sa hypertonickým, niekedy kaskádovitým žalúdkom, zvýšená sekrečná činnosť, príznaky napodobňujú vredovú chorobu (nevredová dyspepsia),
  2. ochabnutý žalúdok – býva hypotonický, s príznakom nedostatočného trávenia, anorexiou, tlakom a pocitom plnosti po jedení.

Dyspepsia črevná – medzi symptomatické prejavy sa radia nepravidelná stolica, bolestivé pocity v bruchu, škvŕkanie v črevách, funkčné poruchy môžu spôsobiť črevnú dismikróbiu. Ďalej sú známe ešte dyspepsiakvasná – stolica kašovitá, svetlejšia, s kyslým zápachom a dyspepsia hnilobná – stolica tmavá, hnilobný pach, býva často aj pri karcinóme hrubého čreva.

Balíček odporučených prípravkov na zmiernenie dyspepsie