Divertikul, vydutina tráviaceho traktu

Nepríjemnosť spojená s vydutinami sliznice tráviacich orgánov…

Divertikul (Diverticulum et diverticulosis) je slepo sa končiaca vydutina dutého orgánu, ktorá sa môže vyskytovať samostatne alebo viacnásobne v celom priebehu tráviacej rúry. Rozoznávamedivertikul-1422_jpg_290x600_q85:

 1. Divertikul vrodený – má vždy všetky zložky steny vo vydutine
 2. Divertikul získaný – sa môže v niektorých prípadoch vydutina tvoriť len zo sliznice a podsliznicového väziva
 3. Divertikul funkčný – je vydutina, ktorá vzniká kontrakciou steny okolo erózie
 4. Pseudodivertikul – nemá vlastnú stenu ani sliznicu.

Patogenické rozdelenie divertikulov

 • Divertikul trakčný – vzniká ťahom steny zvonka.
 • Pulzný divertikul – sliznica sa vyklenie cez svalovinu steny.
 • Divertikul pažeráka – vyskytuje sa najmä u starších mužov, môže dosiahnuť takú veľkosť, že stláča pažerák, rieši sa spravidla chirurgicky.
 • Diverkul žalúdka – vyskytuje sa zriedkavo, najčastejšie ako vrodená anomália.
 • Divertikul dvanástnika – sa vyskytuje takmer výlučne na vnútornej strane zostupnej časti, ak je väčší, komprimuje žlčovod alebo vývod pankreasu.
 • Divertikul tenkého čreva – často obsahuje žalúdkovú sliznicu, býva dlhý až 10 cm.
 • Divertikul hrubého čreva – sú najčastejším ochorením, po 40.roku veku sa výskyt prudko zvyšuje, vyskytuje sa vo väčšom počte, nerovnakej veľkosti a malých rozmerov, krvácanie je zriedkavosť, môže byť však masívne a môže spôsobiť nepriechodnosť čreva.
 • Divertikul čreva – prejavom je niekoľkodňové nevyprázdňovanie s následnými riedkymi, úpornými stolicami s hnilobným zápachom.
 • Divertikul žalúdka – prejavom môže byť hnilobný zápach z ústnej dutiny.

Balíček odporučených prípravkov proti divertikulu