Depresia, ochorenie duše

Nepríjemnosť spojená s prvotnou poruchou vzťahu ku sebe samému a medziľudských vzťahov vôbec…depresia-1453_jpg_290x600_q85

Depresia – psychogénne ochorenie človeka. Človek s touto chorobou má predispozíciu „špirálového myslenia“ a zamotáva sa do svojich vlastných problémov, názorov na okolie a nenachádza pre neho prijateľné riešenie. Znovu a znovu nachádza potvrdenie svojej filozofie. Vzniká systém bludov.
Depresívny trias (tri hlavné symptómy) – depresívna nálada, spomalenie sledovania svojho myslenia,útlm psychomotoriky, vôlového rozhodovania a konania, nespávajú, strácajú hmotnosť (nechutenstvo).

Psychické depresívne symptómy – útlm vôľového rozhodovania, pokles aktivity, úsilia, nárokov a potrieb, pokles záujmu o okolie, spoločnosť, prácu aj zábavu, strata sebaistoty, sebavedomia a sebadôvery, beznádej, vnútorná prázdnota.

Psychomotorické depresívne symptómy – buď „plus symptómy“ – nepokoj, agitovanosť, sprevádzajúce spravidla úzkosť a strach; alebo „mínus symptómy“ – útlm, psychomotorická inhibícia, myšlienky na smrť, samovražedné úmysly.

Somatické depresívne symptómy – poruchy vitálnych pocitov, subjektívne a objektívne vegetatívne príznaky (nespavosť, nechuť do jedenia, obehové poruchy, hormonálne zmeny, bolesti hlavy, strata hmotnosti).

Zaujímavosť: Je dokázaný vzťah medzi zápchou a depresívnymi stavmi (zvlášť pri niekoľkodennej obstipácii). Toxíny zo zahnívajúcich zbytkov potravín (najmä mäsa) a metabolických produktov premnožených kvasiniek a plesní otravujú telo vrátane mozgu. Dať si kúsok čokolády je sebevražda, lebo obsiahnutý cukor zápchu nie len zhoršuje, ale naviac patogénnym organizmom poskytuje základný zdroj potravy.

Balíček odporučených prípravkov proti depresii