Cukrovka, diabetes melitus

Nepríjemnosť spojená s prvotnou poruchou metabolizmu cukrov z nedostatku inzulínu…cukrovka-1450_jpg_290x600_q85

CukrovkaDiabetes mellitus – DM je choroba látkovej premeny s prvotnou poruchou metabolizmu cukrov. Ľudový názov je úplavica cukrová. DM je masová choroba (na svete je viac ako 30 miliónov diabetikov liečených, odhad je raz toľko neidentifikovaných). Charakter dedičnej choroby, dedí sa pravdepodobne menejcennosť podžalúdkovej žľazy (pankreasu), presnejšie jej Langerhansových ostrovčekov, v ktorých sa hormón inzulín tvorí. Podstatu choroby v princípe nepoznáme. Bezprostredne ju však zapríčiňuje nedostatok inzulínu v pomere k jeho potrebám v organizme. Tento nedostatok sa prejaví najprv poruchou metabolizmu cukrov, neskôr aj bielkovín, tukov, vody a solí.

Nedostatok vzniká, keď sa v pankrease vyprodukuje málo inzulínu (vrodená alebo získaná choroba pankreasu alebo jeho chirurgické odstránenie), keď pri normálnej sekrécií prudko vzrastie potreba inzulínu (tučnota, poruchy iných žliaz s vnútorným vylučovaním), keď sa prejaví rezistencia organizmu voči inzulínu (zvýšené protiregulačné mechanizmy). Spravidla sa nedostatky kumulujú.

Diabetes melitus I. – závislý od inzulínu – IDDM. Diagnostikuje sa spravidla v mladom veku.
Diabetes melitus II. – nezávislý od inzulínu – NIDDM.

Diagnostikuje sa spravidla v staršom veku a je 7x až 10x častejší. Nedostatok inzulínu má pre organizmus vážne následky. Zníži sa zužitkovanie metabolickej formy cukru – glukózy a jej ukladanie do zásob. Schopnosť obličiek zadržať krvný cukor sa naruší. Táto cenná energetická látka sa vylúči močom. Pri vylučovaní močom cukor viaže na seba veľa vody. Diabetik hojne močí a je nadmerne smädný, zanedbanie môže skončiť vysušením. Vplyvom zvýšenej hladiny cukru dochádza ku porušeniu ostatných filtračných funkcií obličiek. Životu dôležité orgány trpia nedostatkom glukózy, pripravujú si ju premenou vlastných bielkovín a tukov, pričom generuje priveľa kyslých látok (acidóza). Tie, spolu s narušením soľného telového fondu môžu vnútorné prostredie natoľko degenerovať, že hrozí kóma.

Typická trojica (trias) príznakov DM – nadmerné močenie, nadmerné pitie, nadmerné jedenie – následkom metabolického rozvratu je celková telesná slabosť a chudnutie.

Hrozbou je coma diabeticum (diabetická kóma) – dnes v princípe pod kontrolou, arterioskleróza – prejaví sa skôr a vo väčšom rozsahu, komplikácia postihuje najmä cievy srdca, mozgu, obličiek a dolných končatín, gangréna – diabetická sneť. Náchylnosť na infekcie. Môže začať zlyhávanie obličiek a poškodenie ostatných životu dôležitých orgánov.

Tip: Posledné výskumy ukázali,, že mimoriadne priaznivý účinok na liečenie cukrovky má tzv.topinambur, ktorý zatiaľ na Slovensku nie je rozšírený. Pravidelné užívanie topinambura znižuje hladinu cukru v krvi, pretože:

  1. molekuly inzulínu, nerozštiepené kyselinou soľnou v žalúdku, absorbujú značné množstvo potravinovej glukózypo jedle,
  2. vláknina tiež vstrebáva glukózu, obmedzuje jej vstrebávanie do krvi,
  3. zmenšuje sa tvorba glukózy v pečeni (glukogenéza),
  4. stimuluje sa znižovanie glukózy z rezerv (glykolýza),
  5. stabilné zníženie úrovne glukózy v krvi prispieva k vytváraniu vlastného inzulínu bunkami podžalúdkovej žľazy.

Balíček odporučených prípravkov na úpravu cukrovky