Crohnová choroba, tráviaci systém

Nepríjemnosť, ktorá môže postihnúť celý tráviaci systém človeka…

Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie s fázami aktivity a remisie. Postihuje celý tráviaci systém (ústa – konečník). Môže mať však aj prejavy mimo zažívacieho traktu. Príčina – nejasná – predpokladá sa, že u geneticky vnímavých osôb dochádza pod vplyvom faktorov crohnova-choroba-1458_jpg_290x600_q85vonkajšieho prostredia a infekcií ku poruche slizničnej ochrany. IS vytvára protilátky proti svojím bunkám – poškodzujú sliznicu. Na sliznici dochádza ku aftóznym ulceráciám (zapáleným slizničným vredom) rôznej hĺbky a šírky. Sliznica v okolí vredov je normálna, len opuchnutá. Vredy niekedy prederavia črevnú stenu a vytvárajú fistuly.

Príznaky

Príznaky sú najmä hnačky, neskôr s prímesami hlienov a krvi, kŕčovité bolesti, slabosť, úbytok na hmotnosti, niekedy zvýšená teplota.

Prejavy

Prejavy mimo tráviacej sústavy – erytéma nodusum – červené zápalové ložiská na koži, polyartritis, Pyoderma gangre nosum.

Odporučená terapia

V akútnom štádiu ľahká, nedráždivá strava, dostatok tekutín. V remisií vlákniny, prípravky na posilnenie IS, v niektorých prípadoch až chirurgický zásah. Rozumné je sa zaoberať aj stravou podľa krvných skupín, resp. eliminačným testom na potravinovú intoleranciu, ktorú publikujem na týchto stránkach.

Vhodné je aj aplikácia výživového doplnku Spirulina Chlorella Plus na udržanie v čistote tenkého čreva.

Balíček odporučených prípravkov proti Crohnovej chorobe