Chronická únava

Nepríjemnosť z neprekonateľnej únavy, aj keď sa dobre vyspíte…

Chronický únavový syndróm (CHUS) poznáte z osobnej skúsenosti. Všeobecne platná teória únavy však nie je známa. Je možné konštatovať, že organizmus pracuje na kyslíkový a metabolický dlh. Pod pojmom únavarozumieme reverzibilné (návratné, napraviteľné) zhoršenie chronicka-unava-1437_jpg_290x600_q85funkčného stavu organizmu. Sprevádzajú ju pocity ako subjektívne – malátnosť, slabosť, bolesť hlavy, malátnosť, nezáujem; objektívne – poruchy pohybovej koordinácie, spomalenie reakcií, sústredenosti, koncentrácie.

Rozlišujeme únavu

  • lokálnu – napr. pri nadmernom zaťažení svalov
  • centrálnu – ovplyvňuje činnosť centrálneho nervového systému

Hlavné príčiny sú najmä monotónnosť, intenzita a trvanie činnosti, prostredie, neuropsychické faktory (zodpovednosť, konflikt…), choroba, bolesť, poruchy výživy…

Jednoduchá únava je výsledkom námahy a zvyčajne do 24 h ustúpi po relaxe. Prepätie predstavuje vysoký stupeň náhlej únavy, jednorázovo sa môžu porušiť funkcie organizmu. Vysilenie nastáva pri náhlom prekročení telesných dispozícií (športovci).

Prepracovanosť (pretrénovanosť) prejaví sa poklesom výkonnosti. Vyčerpanosť je výnimočný stav, vyžaduje nie len odpočinok, ale aj starostlivosť lekára.

Balíček odporučených prípravkov proti chronickej únave