Cholesterol vysoký

Nepríjemnosť spojená s vysokou náchylnosťou na nebezpečné choroby…

Hyperlipoproteinémie – HLP – predstavujú skupinu metabolických ochorení hromadného výskytu, ktoré sú charakterizované zvýšenými hladinami lipidov a lipoproteinov v plazme. Sú
dôsledkom zvýšenej syntézy alebo zníženého katabolizmu (odbúravania) častíc, ktoré transportujú cholesterol – CH a triglyceridy – TG v plazme. Hyperlipoproteinémia nie je obezita!!!

Klasifikácia HLP

1. hypercholesterolémia
2. kombinované hyperlipidémie
3. hypertriglyceridémia.

Podľa typu poruchy pristupujeme k liečbe spravidla metódami – dieta s prísnym obmedzením tukov, zvýšenie fyzickej práce, redukcia hmotnosti …
Hyperlipoproteinémia celé roky prebieha bez príznakov (asymptomaticky). Predstavuje najvážnejší rizikový faktor predčasnej atherosclerosis a jej komplikcholesterol-1-1425_jpg_290x600_q85ácií (akútny IM, upchávanie – aterosklerotické postihnutie karotíd a mozgových tepien, náhlej mozgovej príhody, ischemickej choroby DK…).
Niektoré typy HLP, sprevádzané veľmi zvýšenými hladinami CH a TG môžu byť spojené s rizikom vzniku akútneho zápalu pankreasu (hemoragickej pakreatitídy) môže sa objaviť aj trombóza sietnicových ciev oka. Koncentrácia lipidov a lipoproteinov v plazme je výsledkom interakcie faktorov genetických (priama dedičnosť) s faktormi vonkajšieho prostredia (výživové návyky).

POZOR: zvýšená hladina tukov v krvi nebýva vo vzťahu s množstvom podkožného tuku!

Balíček odporučených prípravkov proti cholesterolu

V prípade zistenia vysokej hladiny cholesterolu je rozumné na vyčistenie tukových usadenín v tele aplikovať doplnok stravy Pure Yucca (Yucca Shidigera) aspoň v troch dávkach.