Celiakia, alergia na lepok

Nepríjemnosť spojená s chronickou poruchou výživy dojčiat, detí a dospelých, alebo keď sa „boží dar“ stáva jedom…celiakia-1461_jpg_290x600_q85

Celiakia – (coeliakia, Herterova – Heubnerova choroba) s pomerne vysokou frekvenciou výskytu (1:300 až 1:6000 živo narodených detí). C. je vyvolaná neznášanlivosťou bielkovinového komplexu povrchovej časti zŕn pšenice a raži. Intolerancia sa vzťahuje na zmes bielkovín obilných zŕn – glutén(lepok). Predpokladá sa, že ide o vrodenú, geneticky podmienenú poruchu metabolizmu s narušenou aktivitou enzýmov odbúravajúcich lepok. Vznikajú toxické zložky molekúl gluténu (lepku), ktoré sa hromadia v sliznici tenkého čreva (miesta vstrebávania väčšiny živín z potravy) a poškodzujú ju. C. začína spravidla koncom prvého roka života, keď do potravinového obehu sa dostanú múky.

C. v I. stupni – „klasické prejavy“ (6 mesiacov až 24 mesiacov veku) sú sprievodné javy žalúdočno – črevné, dráždivosť a nepokoj, anorexia, vracanie, chronické objemné a zapáchajúce hnačky sprevádzané rôzne intenzívnymi bolesťami brucha, nechutenstvo, zápcha, bolestivosť bruška.

Vyvíja sa obraz C. II. a III. stupňa spojený s plynatosťou, v dôsledku čoho môže dôjsť ku zväčšovaniu objemu brucha, vplyvom zlého trávenia nedochádza k reabsorbcií stavebných látok, čoho dôsledkom je retardácia rastu a atrofia svalstva, vývoj osteoporózy až rachititídy.

C. – „netypické prejavy“ (najčastejšie u starších detí a dospelých) sú sprievodné javy – efekty zubnej skloviny, opakujúce sa afty, rednutie kostí a ich odvápňovanie, oneskorený nástup puberty, vynechanie menštruácie, málokrvnosť, neplodnosť, epilepsie, ktoré nereagujú na liečbu.

C. – „bezpríznakové prejavy“ (najčastejšie v spojení s autoimunitnými ochoreniami a niektorými syndrómami) sú sprievodné javy – DM 1. typu, fibróza pľúc, reumatoidné ochorenia, niektoré ochorenia štítnej žľazy, Downov syndrom.

Balíček odporučených prípravkov proti celiakii