Bércový vred

Nepríjemnosti spojené s cievnymi anomáliami…

Bércový vredvred predkolenia možno definovať ako chronický defekt kože charakterizovaný rozpadom tkaniva a jeho nekrotizáciou (odumieraním).Vredy predkolenia môžu mať príčiny bercovy-vred-1816_jpg_290x600_q85 bercovy-vred-1817_jpg_290x600_q85žilové, tepnové alebo zmiešané. Podľa štatistík trpí vredmi  predkoleniaaž 1 % populácie. Pacientov s vredmi predkoleniapribúda s vekom; týmto ochorením trpí až 3,5 % obyvateľov nad 65 rokov. Zároveň súvredy predkolenia trikrát častejšie u žien než u mužov.

V patologicky rozšírenej žile už nemôžu žilové chlopne plniť svoju ventilačnú funkciu a krv prúdi oboma smermi, čo má za následok vznik opuchlín a porušenie výživy tkaniva. Vredy predkolenia sú v najväčšom počte prípadov (73 %) najťažšou komplikáciou chronickej žilovej nedostatočnosti, pričom pod pojmom chronická žilová nedostatočnosť rozumieme všetky stavy, ktoré vznikajú v dôsledku hromadenia žilovej krvi v dolných končatinách pri poruchách spätného toku, čím vzniká pretlak v žilovom riečisku, žily sa rozširujú a objavujú sa varixy – kŕčové žily. Žilové chlopne postupne strácajú svoju ventilovú funkciu a neodvádzaná tekutina sa hromadí v podkožnom tkanive.

K rozvoju ochorenia žilového systému prispievajú tieto rizikové faktory:

  • dedičná dispozícia na stratu elasticity žilovej steny,
  • obezita,
  • výskyt žilových ochorení a vredov predkolenia v rodine,
  • prekonaný zápal v hlbokom žilovom systéme (trombóza),
  • sedavé zamestnanie alebo dlhé státie,
  • väčší počet tehotenstiev alebo hormonálna liečba alebo
  • nepohodlná obuv s vysokými podpätkami.

Na vzniku týchto vredov sa podieľa ochorenie tepien alebo ochorenie periférnych nervov u pacientov, ktorí majú diabetes mellitus – cukrovku. Vredy u diabetikov nachádzame na dolných končatinách v oblasti pôsobenia tlaku nad kostnými výčnelkami, napr. na plôškach, na spodných stranách prstov alebo na miestach tlaku vytváraného nevhodnou obuvou. Tietovredy sú neveľké, avšak hlboké, a často ich lemuje prstenec stvrdnutej kože. Spodina môže byť pokrytá odumretým tkanivom alebo ochabnutá, slaninového vzhľadu a bez výraznejšej sekrécie.

Bércový vred sa tiež ľudovo nazýva tretia oblička, pretože ochorenie je spojené s oblasťou látkovej výmeny. Organizmus zaťažený jedmi z nevhodnej stravy, chemických liečiv a nezdravého spôsobu života sa snaží nahromadených toxických látok zbaviť a to aj touto nepríjemnou cestou.

Balíček odporučených prípravkov proti vredom predkolenia:

Na natieranie je vhodná Nechtíková (Měsíčková) masť (farmy, babky bylinkárky, lekárni). Postupnosť aplikácie tinktúr je rozumné zvoliť tak, aby v prvom kole ste spotrebovali prvé tri a až následne ďalšie tri. Odporúčame minimálne terapiu zopakovať dvakrát.