Astma, dýchavičnosť

Nepríjemnosť spojená s dýchaním…

Astma (asthma) sa prejavuje záchvatom dýchavice, ktorá je spôsobená kŕčovým sťahom svalstva prieduškových stien. Pôvod astmy nie je presne známy, ale astma môže mať svoj pôvod v opakovaných chronických bronchitídach, alergických reakciách, psychogénnych stavoch – astma-1401_jpg_290x600_q85stresoch. Astma sa najčastejšie vyskytuje medzi deťmi, ktoré trpia na alergické choroby. Tieto deti sú citovo nevyrovnané a duševné vzrušenie môže vyvolať záchvaty. Pravá bronchiálna astma sa vyskytuje spravidla po 5. roku veku. Prejavom sú dýchavica, bledosť, bolestný výraz tváre, hlasné pískavé dýchanie.

Doplnkom liečenia sú odporučené klimatické kúry vo vysokých horách, vhodný prístup ku pacientovi, správna výchova, správne stravovacie návyky, telesné otužovanie a autogénne tréningy.

Odporúčam preštudovanie súboru článkov o strave podľa krvných skupín a potravinovej intolerancii, ktoré definujú alternatívne vyšetrenie protilátok v krvi. Taktiež je rozumná aplikácia dúhových elixírov v poradíFungilen – Detoxilen – Fructavit minimálne v dvoch tranžiach.

Balíček prípravkov proti prejavom astmy